Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Second Nature ‘BLOOM’

Second Nature ‘BLOOM’

Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

2016 | WINNING PROPOSAL

Open Call “Second Nature” by the European Capital of Culture – Pafos2017

Pafos

 

BLOOM Volunteers: Πρίτσας Θάνος, Καραμάνης Στέφανος, Γεωργιάδης Ανδρέας, Προδρόμου Κυριάκος, Moiseenkova Natalia, Abboud Rafael, Zeneddin Rasha, Christoforou Christina

BLOOM Sponsors: Elysse Irrigation LTD, University of Nicosia, Frederick University, Seamlexity

 

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στα πλαίσια της πρόσκλησης του διαγωνισμού, η κατασκευή η οποία προτείνεται αφορά την υλοποίηση μιας εφήμερης αρχιτεκτονικής εγκατάστασης, η οποία διαχειρίζεται με σύνεση τον χώρο, την ύλη και το τοπικό κλίμα. Μέσα από την ευρύτερη περιοχή μελέτης που προτείνει ο αγωνοθέτης, η κατασκευή τοποθετείται στο ανατολικό τμήμα του Δημόσιου Κήπου και συγκεκριμένα στη θέση 6.

Αφετηρία για την επιλογή της χωροθέτησης της πρότασης μας, έδωσε το χαρακτηριστικό φυτό της «βουκαμβίλιας», που βρίσκεται εντός της θέσης 6. Η οπτική του επαφή με τον «Κάτω Χώρο Εκδηλώσεων» της Κεντρικής Πλατείας του Κήπου, οι συνδέσεις των πορειών περιμετρικά, καθώς και η έλλειψη φυσικής σκίασης στο χώρο, έπαιξαν καθοριστικό παράγοντα για την εν λόγω επιλογή.

 

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

Το φυτό της «βουκαμβίλιας» ως ένα από τα πιο γρήγορα σε ρυθμό ανάπτυξης αναρριχητικά φυτά και με φύλλωμα (κατά την άνοιξη) αποτελούμενο κυρίως από έντονο μωβ χρώμα, επηρέασε την εξαρχής πρόθεση μας για την δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής εγκατάστασης ενσωματωμένης και προσαρμοσμένης στο φυσικό περιβάλλον του Πάρκου.

Με σημείο αναφοράς την «βουκαμβίλια», η κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής εγκατάστασης εμπνέεται από την λογική της αναπαραγωγής ενός φυτού, έως και την δημιουργία του άνθους του. Έτσι με κεντρικό σημείο το φυτό (γλάστρα), επιτρέπουμε την αναπαραγωγή του και στην συνέχεια την φυσική του εξέλιξη ως οργανισμό.

 

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

Η εξέλιξη αυτή μέσω της αναρρίχησης και η μεταβολή αυτού του ζωντανού οργανισμού, επέτρεψε την δημιουργία μιας ‘φυσικής’ οργανικής μορφής που δημιουργεί στο εσωτερικό της ποιοτικά συνθετικά χαρακτηριστικά, που αποτελούνται από χώρους-πεδία, πορείες, στάσεις και φυσική σκίαση.

Τέλος, η κεντρική ιδέα η οποία βασίζεται στην ανάλυση της περιοχής και στην τοπογραφία του σημείου παρέμβασης, προσπαθεί να δημιουργήσει μια απλή αλλά ταυτόχρονη ‘πολύεπίπεδη’ αρχιτε­κτονική παρέμβαση, με σκοπό το σημείο στο οποίο χωροθετείται να μετατραπεί σε χώρο συνάθροισης και επικοινωνίας.

 

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

Επίσης, η κατασκευή στοχεύει να φιλοξενήσει και να απορροφήσει επισκέπτες κατά τις βραδινές ώρες, όπου με τον ανάλογο φωτισμό, ο οποίος θα προβάλλεται εσωτερικά της κατασκευής, θα ρίχνει τις σκιές του προς τα περιμετρικά πλατώματα, με σκοπό την ενεργοποίηση δραστηριοτήτων στο δημόσιο χώρο του πάρκου.

Στο πιο πάνω πλαίσιο προτείνεται η εγκατάσταση μιας χωρικής, κελυφωτής κατασκευής τύπου Gridshell, με εφήμερα και εύκαμπτα υλικά. Τα Grid-Shells είναι ελαφριά κελύφη που ανταποκρίνονται πλήρως στις δυνάμεις που επενεργούν επάνω τους αποκτώντας έτσι μια βέλτιστη γεωμετρικά μορφή. Ιστορικά παραδείγματα τέτοιων κατασκευών προκύ­πτουν κυρίως από σχεδιαστικές διαδικασίες εύρεσης μορφής (form finding processes) ενώ οι παραγόμενες γεωμετρίες διπλής καμπυλότητας αποτελούν προσι­τές λύσεις τόσο οικονομικά όσο και κατασκευαστικά. Πρωτοπόροι σχεδιαστές, όπως o Frei Otto και Shigeru Ban , χρησιμοποίησαν φυσικά μοντέλα ως μέσο παραγωγής τέτοιων μορφών. Σήμερα οι Η/Υ και τα ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού επιτρέπουν την ακριβή προσομοίωση της δομικής συμπεριφοράς τέτοιων κατασκευών και την διερεύνηση μεγάλου φάσματος παραλλαγών της μορφής τους.

**Λαμβάνοντας υπόψη τα συνθετικά και κατασκευαστι­κά χαρακτηριστικά της πρότασης, καθώς και της εύ­κολης συναρμολόγησης και της προσαρμογής της στο φυσικό τοπίο του Πάρκου, μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο που θα καθοριστεί από τους διορ­γανωτές.**

 

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Υλικότητα:

Το δομικό υλικό της κατασκευής αποτελείται από σωλήνες UPVC και επιλέγηκε με γνώμονα την βέλτιστη στατική συμπεριφορά καθώς και την υψηλή του ελαστικότητα που του επιτρέπει να παραμορφωθεί στην επιθυμητή γεωμετρία. Επιπλέον, οι σωλήνες από UPVC, κατασκευάζονται και προμηθεύονται από την τοπική αγορά παρέχοντας το πλεονέκτημα της άμεσης και οικονομικής διάθεσης τους. Το υλικό δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί ή και να ανακυκλωθεί μετά την αποσυναρμολώγηση της κατασκευής.

Η συνδεσιμότητα μεταξύ των κύριων μελών της κατασκευής επιτυγχάνεται μέσω περίσφιξης με πλαστικούς σφικτήρες υψηλής αντοχής (cable ties) και με ειδική διαμόρφωση των πλαστικών σωλήνων στις περιπτώσεις των ελεύθερων άκρων.

Το κάθισμα αποτελεί μία από τις απολήξεις τις κατασκευής στο έδαφος και προτείνεται να κατασκευαστεί με αντικολλητή ξυλεία τύπου Plywood με επικάλυψη από πλαστικό ή ξύλο.

 

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

© Charis Solomou, Michalis Georgiou, Kyriakos Kyriakides, Odysseas Georgiou

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευαστική λογική βασίζεται στη μεγάλη ελαστικότητα του υλικού και επιβεβαιώνεται έμπρακτα από κελύφη αντίστοιχης γεωμετρίας που έχουν ανεγερθεί στο παρελθόν. Η κατασκευή, λόγω της ευκαμψίας του υλικού της, δύναται να συναρμολογηθεί επίπεδη στο έδαφος και να παραμορφωθεί στη τελική της γεωμετρία μέσω μετακίνησης προς το εσωτερικό της κατασκευής των ελεύθερων της άκρων. Κατά τη διαδικασία, προϋπόθεση είναι η σταδιακή ανύψωση και προσωρινή συγκράτηση του πυρήνα της κατασκευής.

Πλεονέκτημα των πλαστικών σωλήνων UPVC είναι η διάθεση τους σε μικρά γραμμικά τμήματα (της τάξης των 3m), ελάχιστου βάρους (0.15 Kg/m) τα οποία μπορούν να μεταφερθούν εύκολα, αλλά και να συνδεθούν μεταξύ τους, συνθέτοντας έτσι μεγαλύτερα μέλη στις διαστάσεις που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη κατασκευή. Αυτό επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση, αλλά και αποσυναρμολόγηση όλης της κατασκευής. Για την ανέγερση της κατασκευής δεν επιβάλλετε η χρήση μηχανημάτων, παρά μόνο βασικών εργαλείων χειρός, ενώ μπορεί να συναρμολογηθεί σχετικά εύκολα και γρήγορα (1 -2 μέρες) από μικρή ομάδα ανειδίκευτων εθελοντών (5 – 8 άτομα).

 

ΦΥΤΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η επιλογή της «βουκαμβίλιας», πέραν από την αισθητική αξία του φυτού, έγινε με γνώμονα τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης του. Ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη και έχει εντυπωσιακές επιδόσεις ακόμα και σε μεγάλες γλάστρες σε μπαλκόνια. Είναι πολύ ανθεκτικό φυτό που ουσιαστικά έχει ανάγκη από ελάχιστη περιποίηση. Έχει υψηλές αντοχές στις ξηρές συνθήκες ενώ χρειάζεται πολύ ηλιακό φως. Χρειάζεται ελάχιστο πότισμα, (περίπου 1 φορά την εβδομάδα), μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όσον Αφορά τον νυκτερινό φωτισμό θα τοποθετηθούν λαμπτήρες με ηλιακούς συλλέκτες ώστε να αποφευχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση, η συντήρηση και να απαλείφει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

  1. Σωλήνες UPVC No.39 (39001025*) 300 x 3m 25mm = 1.10 / κομμάτι = 330 €
  2. Κόμβοι Βάσης Περιμετρικοί x 4 = 100 €
  3. Κάθισμα + Κεντρικός Κόμβος = 250 €
  4. Γλάστρα = 40 € (εάν χρειαστεί)
  5. Βουκαμβίλια = 40€ (εάν χρειαστεί)
  6. Πλαστικοί σφικτήρες υψηλής αντοχής x 2000 = 100 €
  7. Βίδες και Παξιμάδια x 50 = 25 €
  8. Άλλα Αναλώσιμα = 50 €
  9. Ηλιακός Φωτισμός (SOLARVET IKEA) x 3 = 72 Λαμπτήρες = 40 €

Σύνολο = 975 €

**H πιο πάνω ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα από προηγούμενες κατασκευές και σε τιμές από την εγχώρια αγορά κατά την περίοδο 2013- 2016

 

Click to access the login or register cheese