Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

13η ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2017

13η ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2017

12 – 14 Μαΐου 2017

πρώην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων

Περίπτερο αρ. 6

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει τη διοργάνωση της 13ης Έκθεσης Εξοικονόμησης Ενέργειας « SAVΕNERGY 2017» και της 10ης Έκθεσης Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος «ENVIROTEC 2017» οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 12 και 14 Μαΐου 2017, στους χώρους της πρώην Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, περίπτερο αρ. 6. Οι Εκθέσεις διοργανώνονται με τη συνεργασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η ΟΕΒ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις των άμεσα επηρεαζόμενων όπως αυτές υποβλήθηκαν κατά τη σύσκεψη των εκθετών μετά το τέλος της προηγούμενης διοργάνωσης και με γνώμονα την ουσιαστική αναβάθμιση των εκθέσεων της, αποφάσισε όπως για τη διοργάνωση του 2017 συνεργαστεί με τον Όμιλο Digital Tree e-publishers Ltd, ιδιοκτήτη μεταξύ άλλων των ιστοσελίδων Kerkida.net και Offsite Cy.

Ο όμιλος της Digital Tree e-publishers Ltd έχει αξιόλογη εμπειρία στο χώρο των εκθέσεων και διοργάνωσε μεταξύ άλλων μέσω της εταιρείας του ομίλου, της STS Digital Trends Ltd, για πολλοστή φορά την έκτασης 12,700 τετρ. μέτρων έκθεση “Boyz Stuff Show” στους ίδιους χώρους. Εκμεταλλευόμενη δε την δύναμη του διαδικτύου και το μεγάλο αναγνωστικό κοινό σε καθημερινή βάση, κατάφερε να γίνει ένας από τους κορυφαίους online δημοσιογραφικούς ομίλους της Κύπρου σε επίπεδα επισκεψιμότητας.

Η συνεργασία ΟΕΒ/Digital Tree προάγει την ευρύτατη και έντονη προβολή της Έκθεσης γενικά αλλά και του κάθε εκθέτη ξεχωριστά. Αναμένεται πως με τη συνεργασία ΟΕΒ/Digital Tree μέσω της STS, οι πιο πάνω Εκθέσεις θα τύχουν εντυπωσιακά αναβαθμισμένης προβολής, γεγονός που πιστεύουμε ότι θα αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα τους. Επιπρόσθετα, η συνεργασία με την Digital Tree e-publishers Ltd δίδει τη δυνατότητα για παραχώρηση του εκθεσιακού χώρου σε μειωμένη τιμή.

Πέραν της συνεργασίας με τον όμιλο της Digital Tree e-publishers Ltd, οι πιο πάνω Εκθέσεις για το 2017 θα έχουν σημαντικές καινοτομίες οι οποίες στοχεύουν στον εμπλουτισμό και στην περαιτέρω ικανοποίηση των εκθετών.

 

Σημαντικότερες των καινοτομιών είναι:

 • Ένταξη των εκθέσεων κάτω από τον ευρύτερο τίτλο«Σύγχρονη Στέγη», ο οποίος θα προσδώσει διευρυμένη κάλυψη των θεμάτων που καταπιάνονται οι εκθέσεις της ΟΕΒ. Είναι γνωστό πως η “SAVENERGY” έχει ταυτιστεί με τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ως διοργανωτές οφείλουμε να διευρύνουμε την επισκεψιμότητα της. Η ονομασία «Σύγχρονη Στέγη» εμπλουτίζει την Έκθεση και με τεχνολογίες που αφορούν τόσο την επαγγελματική όσο και την ιδιωτική στέγη.
 • Διοργάνωση Επιστημονικού/Επαγγελματικού Συνεδρίου«Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων» το Σάββατο 13 Μάϊου 2017, μεταξύ των ωρών 9.00 -14.00, με τη συνεργασία του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της Υπηρεσίας Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση του τεχνικού κόσμου και των μηχανικών μελετητών και συμβούλων για τα τρέχοντα ζητήματα και εξελίξεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και των διαλειμμάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε αναρτήσεις εργασιών κυπρίων ερευνητών και στη συνέχεια στους χώρους της Έκθεσης. Αναμένεται η προσέλκυση επιστημόνων και επαγγελματιών ως επισκέπτες της Έκθεσης.
 • Αλλαγή των ωρών λειτουργίας της Έκθεσης με συνεχές ωράριο το Σαββατοκύριακο από τις 10 π.μ. μέχρι τις 20:00. Το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 η Έκθεση θα είναι ανοικτήμόνο για επαγγελματίες, αντικατοπτρίζοντας και την επαγγελματική ταυτότητα της έκθεσης.

Σημειώνεται πως η Έκθεση «SAVΕNERGY» έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός στην Κύπρο για την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονομούν ενέργεια και που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στην Έκθεση μπορούν να παρουσιαστούν προϊόντα νέας τεχνολογίας για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους της κατανάλωσης ενέργειας και γενικά της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

 

Μεταξύ των προϊόντων περιλαμβάνονται:

 • Θερμομονωτικά υλικά
 • Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης
 • Υλικά & εξοπλισμός για μείωση άεργων ενεργειακών καταναλώσεων & απωλειών ενέργειας
 • Συστήματα παραγωγής/συμπαραγωγής ψύξης/θέρμανσης
 • Αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες και τζάκια
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας, μεταφοράς, διανομής και χρήσης ενέργειας
 • Υδροηλεκτρικά συστήματα
 • Συστήματα αξιοποίησης βιομάζας
 • Μηχανισμοί/προϊόντα αποδοτικότερης ενεργειακής κατανάλωσης
 • Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
 • Οποιαδήποτε άλλα προϊόντα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εναλλακτικά καύσιμα/βιοκαύσιμα

 

Πέραν των πιο πάνω προϊόντων στην Έκθεση μπορούν να μετέχουν και συναφείς υπηρεσίες όπως:

 • Αρχιτεκτονικά γραφεία
 • Σύμβουλοι Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Επιχειρήσεις Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Σύμβουλοι σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Τράπεζες, κ.α.

 

Στα πλαίσια της ENVIROTEC μπορούν να παρουσιαστούν:

 • Συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας νερού
 • Συστήματα Διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Συστήματα Βιολογικού καθαρισμού – χημικά νερού
 • Αφαλάτωση – φίλτρανση – αποσιδήρωση – αποσκλήρυνση
 • Φίλτρα νερού
 • Επιχειρήσεις/συστήματα/εξοπλισμός ανακύκλωσης
 • Υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας
 • Καθαρισμός/Απολυμάνσεις χώρων
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
 • Αντλίες – Αντλητικά συστήματα
 • Διάφορες άλλες τεχνολογίες και υπηρεσίες νερού και περιβάλλοντος

 

Με τη διεύρυνση της Έκθεσης σε «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΕΓΗ» μπορούν επίσης να παρουσιαστούν προϊόντα/τεχνολογίες:

 • Συστήματα ασφάλειας / συναγερμού
 • Συστήματα τηλεφωνίας και διαδίκτυο
 • Φωτιστικά και ηλεκτρικές συσκευές
 • Ηλεκτρικά εργαλεία
 • Μπογιάδες/Βαφές
 • Συστήματα GPS, και άλλα

 

Το κόστος συμμετοχής στις Εκθέσεις της ΟΕΒ έχει καθοριστεί στα €76,00 το τ.μ. πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένου και του κόστους κατασκευής του περιπτέρου. Εκθέτες που είναι μέλη της ΟΕΒ θα έχουν 5% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής και εκθέτες που συμμετείχαν στις προηγούμενες διοργανώσεις της SAVΕNERGY θα έχουν πρόσθετη έκπτωση 15% (συνολικά 20%).

Σημειώνουμε ότι παράλληλα με τις εκθέσεις της ΟΕΒ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ) ο οποίος ανήκει στη δύναμη της ΟΕΒ, θα διοργανώσει την 5η Έκθεση «το Σύγχρονο Κυπριακό Έπιπλο» με αρκετούς εκθέτες ενώ παράλληλα με τις πιο πάνω εκθέσεις διοργανώνεται και η Έκθεση Ecodomica 2017.

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και το αποστείλουν στα γραφεία της εταιρείας STS Digital Trends Ltd  στο mail info@mediatrends.com.cy ή στο fax 22460581.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  www.savenergy.org.cy, ή στην εταιρεία STS Digital Trends Ltd (τηλ:22 396999, 22 460580).

 

 

Click to access the login or register cheese