Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Paths of Re-Vitalization in Limassol

Paths of Re-Vitalization in Limassol

 

Orestis Pavlides

2017 | University of Cyprus

Diploma Project | Supervisors: Panayiota Pyla, Maria Filokyprou, Eleana Malaktou

 

 

Ορέστης Παυλίδης

2017 | Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διπλωματική Εργασία | Επιβλέποντες: Παναγιώτα Πύλα, Μαρία Φιλοκύπρου, Ελεάνα Μαλακτού

 

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική πρόταση παράχθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας και έχει ως κύριο θέμα τις στοές που υπάρχουν στον ιστορικό πυρήνα του κέντρου της Λεμεσού. Παράλληλα μέσω της ανάλυσης της εν λόγω περιοχής προκύπτουν  δύο σημαντικοί πόλοι έλξης, η αναπλασμένη περιοχή του παραλιακού μετώπου της πόλης (μόλος) και η περιοχή της Σαριπόλου, όπου κι αυτή βιώνει τα τελευταία χρόνια μια πρωτοφανή αναβίωση. Παρ’ όλα αυτά οι περιοχές που βρίσκονται ενδιάμεσα των δύο πόλων σημειώνουν μια μεγάλη πτώση στη κοινωνική δραστηριότητα που υπάρχει εκεί.

Με αυτά τα συμπεράσματα ξεκινά να παράγεται μια αρχιτεκτονική σκέψη, για την δραστηριοποίηση των περιοχών αυτών που βρίσκονται κοντά στην οδό Αγίου Ανδρέου, στη περιοχή Σαριπόλου και στην πλατεία του ΤΕ.ΠΑ.Κ. Με βάση τις στοές και τις περιοχές που αναφέρθηκαν δημιουργείται μια συνεχής λωρίδα, με εναρκτήριο σημείο την στοά Πέτρου Δρουσιώτη που βρίσκεται πάνω στην Αγ. Ανδρέου και προεκτίνεται μέχρι μια μικρή ανώνυμη στοά πλησίον ενός πολυσύχναστου  café της Σαριπόλου, ενώ στα μέσα της πορείας αυτής δημιουρείται ένα κομβικό σημείο που κατευθύνει προς ένα άλλο ζεύγος στοών.

Τέλος μέσα σ’ αυτή τη συνεχή πορεία δημιουργούνται κάποια σημεία στάσης, όπου τοποθετείται το λειτουργικό πρόγραμμα της αρχιτεκτονικής πρότασης, το οποίο βασίζεται στις διάφορές ανεπίσημες δραστηριότητες που βρίσκονται εκεί. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν να κάνουν κυρίως με το graffiti και την πώληση αντικειμένων δεύτερης χρήσης, και γενικά με συμπληρωματικές διεργασίες έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα gentrification.

 

Ευρύτερη περιοχή μελέτης, @ Ορέστης Παυλίδης

Παρουσιάζοντας την ευρύτερη περιοχή που μελετάται, είναι εμφανές ότι η διπλωματική τοποθετείται μέσα στον ιστορικό πυρήνα της πόλης της Λεμεσού. Επιπρόσθετα καταγράφονται κάποιες από τις κύριες οδικές αρτηρίες που τον περιβάλουν, καταδεικνύοντας έτσι την προσβασιμότητα το ιστορικού κέντρου, καθώς και την σημαντική θέση που έχει ανάμεσα σε άλλα επιφανή σημεία της πόλης, όπως η περιοχή κάστρου και μαρίνας, ενώ ταυτόχρονα έχει άμεση επαφή  με το παραλιακό μέτωπο.

 

Διαγραμματική απεικόνιση συμπερασμάτων & λογική concept, @ Ορέστης Παυλίδης

Καταγράφοντας τις διακυμάνσεις κοινωνικής δραστηριότητας που παρατηρούνται στην περιοχή είναι εμφανές ότι υπάρχουν δύο σημαντικοί πόλοι έλξης, το αναπλασμένο παραλιακό μέτωπο και την πλατεία Σαριπόλου, δύο σημεία της πόλης που έχουν να κάνουν κυρίως με χρήσεις αναψυχής. Παρ’ όλα αυτά η κατάσταση δεν είναι καθόλου η ίδια, στην ενδιάμεση περιοχή των δύο πόλων, που αφορά το κέντρο του ιστορικού πυρήνα με αρκετά διατηρητέα και δημόσια κτίρια, και παρατηρείται πώς η κοινωνική δραστηριότητα φθίνει σημαντικά. Σκοπός αυτού του project είναι να προσπαθήσει να κατευθύνει μερική από την δραστηριότητα που υπάρχει στους δύο πόλους στην ενδιάμεση περιοχή με την αφορμή τις στοές που υπάρχουν εκεί και την δημιουργία διαφόρων σημείων κίνησης και στάσης, που χρηστικά έχουν να κάνουν με λειτουργίες που αντλούνται από την ευρύτερη περιοχή.

 

καταγραφή ανεπίσημων δραστηριοτήτων, @ Ορέστης Παυλίδης

καταγραφή ανεπίσημων δραστηριοτήτων, @ Ορέστης Παυλίδης

Μελετώντας τον ιστορικό πυρήνα της Λεμεσού, στην πορεία αναδύθηκαν κάποιες ανεπίσημες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή αυτή. Το διάγραμμα που παραθέτεται παρουσιάζει μια καταγραφή των δραστηριοτήτων αυτών που έχουν να κάνουν με το που εντοπίζονται graffiti αλλά και άλλα είδη street art. Παράλληλα εναποθέτονται οι επίσημα καταγεγραμμένοι ποδηλατόδρομοι της πόλης καθώς και οι περιοχές όπου παρατηρείται ανεπίσημη δραστηριότητα ποδηλάτου, μαζί με τους σταθμούς Nextbike μέσω των οποίων μπορεί ο οποιοσδήποτε να νοικιάσει ένα ποδήλατο απ’ αυτά που προσφέρονται, αλλά και που υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης γι’ αυτούς που έχουν το δικό τους ποδήλατο. Επιπρόσθετα γίνεται μια προσπάθεια αναζήτησης των σημείων όπου δρουν skaters με το Skate Park που βρίσκεται πάνω στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού να συγκεντρώνει την παραπάνω δραστηριότητα.

Όπως φαίνεται, έπειτα από την τοποθέτηση των προαναφερθέντων στοιχείων στο διάγραμμα, παρατηρείται πώς όλες αυτές οι ανεπίσημες δραστηριότητες συμβαίνουν στους δύο πόλους έλξης (Σαριπόλου και Παραλιακό Μέτωπο) αλλά και στον ενδιάμεσο αστικό χώρο που όσον αφορά τις συμβατικές δραστηριότητες είναι αρκετά αποδυναμωμένος. Αυτό δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την στρατηγική που μπορεί να ακολουθηθεί βάση του χαρακτήρα που απεικονίζεται για την συγκεκριμένη περιοχή που διατρέχει δύο από τις στοές που ερευνήθηκαν και να βοηθήσει στην διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού προγράμματος.

 

Πληροφορίες κτιρίων που εφάπτονται της πρότασης, @ Ορέστης Παυλίδης

Λογική κατασκευής, @ Ορέστης Παυλίδης

Η λογική της κατασκευής  είναι βασισμένη πάνω στην δομή της κοινής σκαλωσιάς έχοντας όμως ένα σχεδόν συνεχές επιφανειακό στοιχείο, από ξύλο, που με διάφορες υψομετρικές διαφορές έχει την ικανότητα να δρα ως πλατφόρμα, κάθισμα ή οροφή, με σημεία στήριξης ατσάλινους σωλήνες. Με αυτή τη λογική δίνεται μια συνέχεια στην πρόταση έτσι ώστε κι αν σαν κατασκευή επεκτείνεται σε διάφορα σημεία στην περιοχή δράσης, καταφέρνει να κρατά ένα συνολικό χαρακτήρα έτσι ώστε να μην μοιάζει ως κάτι αποσπασματικό. Παράλληλα η απλότητα της κατασκευής δίνει το περιθώριο να πάρει πολλές μορφές, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες του λειτουργικού προγράμματος. Έτσι ενώ μπορεί να κρατά ένα μορφολογικό χαρακτήρα, μπορεί ταυτόχρονα να παρουσιάζει μια ποικιλομορφία.

 

Περιγραφή σημείου 1, @ Ορέστης Παυλίδης

Με το πρώτο σημείο της πρότασης  να χωρίζεται σε τρεις υποενότητες, οι δύο εκ των οποίων είναι δευτερεύουσας λειτουργίας, οι οποίες έχουν σκοπό να εισαγάγουν τον περαστικό, διαμέσου του Starting Point (Σ1.α)  που βρίσκεται πάνω στο εμπορικό κομμάτι της οδού Αγίου Ανδρέου, μέσα στη στοά «Πέτρου Δρουσιώυη» έχοντας μέσα της μερικά info points, με σκοπό να ενημερώνεται για το τι μπορεί να συμβαίνει στα παρακάτω σημεία. Στη συνέχεια η λογική της ενιαίας λωρίδας, που αναπτύσσεται με διάφορους τρόπους στην  πρόταση, φτάνει στο σημείο Graffiti (Σ1.γ). Εκεί εκμεταλλευόμενη το υφιστάμενο γώνιασμα που δημιουργείται από τους δύο τυφλούς τοίχους της υπάρχουσας κατοικίας, η κατασκευή παίρνει ένα περιμετρικό τετραγωνικό σχήμα, με ανοδική πορεία. Αυτό δίνει την ευκαιρία για την δημιουργία graffiti στους προαναφερθέντες τοίχους ενώ παράλληλα διαμήκους της περιστροφικής, ανοδικής, πλατφόρμας δημιουργούνται πιο μικρές πλατφόρμες, με σκοπό την τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων που έχουν να κάνουν με το street art γενικότερα, όπως μπογιές και σπρέι, έτσι ώστε να μην βρίσκονται στην κύρια ροή της πλατφόρμας, εμποδίζοντας την κίνηση απλών περαστικών και street artists.

 

Περιγραφή σημείου 2, @ Ορέστης Παυλίδης

Το σημείο 2 της πρότασης χωρίζεται σε δύο υποενότητες. Κύρια λειτουργία του όμως είναι να δρα ως κομβικό σημείο. Από τη μία συνεχίζει την ίδια κατεύθυνση που προέρχεται από το σημείο graffiti για να φτάσει στο πλατειακό σημείο διαμέσου μιας διόδου που μπορεί να λειτουργεί σαν μια ευκαιρία αστικού φωτισμού, καθώς και ως σημείο στάσης που μπορούν να σταθμεύσουν τα ποδήλατα τους οι ποδηλάτες (Σ2.α). Από την άλλη, δημιουργείται μια δευτερεύουσα κατεύθυνση που επεκτείνεται διαμέσου μιας δεύτερης στοάς, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημείο στέγασης, με κεκλιμένα καθίσματα, για λειτουργία του χώρου ως υπαίθριο σινεμά (Σ2.β). Ταυτόχρονα ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται και ως περιστασιακή αγορά με τα καθίσματα να λειτουργούν ως σημεία προβολής αντικειμένων δεύτερης χρήσης  προς πώληση.

 

Περιγραφή σημείου 3, @ Ορέστης Παυλίδης

Με τελευταίο επιλυμένο σημείο της πρότασης, το τρίτο, η λωρίδα κίνησης φτάνει στο πλατειακό χώρο μεταξύ του Πρυτανείου και της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου Τ.Ε.Π.Α.Κ. Εκεί ανυψώνεται με τρόπο έτσι ώστε  να δημιουργείται η αίσθηση μιας σκηνής θεάτρου ενώ επιπρόσθετα περιστρέφεται και αγκαλιάζει το σημείο στον πυρήνα της όπου τοποθετούνται τα καθίσματα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία μιας ακόμα εναλλακτικής εξέδρας. Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται η πιθανότητες διεξαγωγής διαφόρων δρωμένων, πολιτισμικού χαρακτήρα, που μπορεί να έχουν σχέση με το θέατρο, την μουσική ή κι διαφόρων ειδών street performances από επίδοξους performers . Τέλος η λωρίδα κατηφορίζει και συνεχίζει την πορεία της προς το σημείο τέλους της.

 

Τομή Β-Β’, @ Ορέστης Παυλίδης

Τομή Δ-Δ’, @ Ορέστης Παυλίδης

Τομή Ε-Ε’, @ Ορέστης Παυλίδης

Τομή Ζ-Ζ, @ Ορέστης Παυλίδης

Click to access the login or register cheese