Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

MFI (MetaFishery Institute)

MFI (MetaFishery Institute)

Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

Χειμερινό Εξάμηνο 2014 | Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύνθεση VII | Διδάσκοντες: Χρίστος Παπαστεργίου – Χριστιάνα Ιωάννου

 

English text follows

 

Διαδικασία Αναπαραγωγής Ψαριών και Χωρικών Απαιτήσεων, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Διαδικασία Αναπαραγωγής Ψαριών και Χωρικών Απαιτήσεων, © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

 

Αρχικά, κύριος στόχος για το τελικό μας αποτέλεσμα, ήταν να αποδώσουμε στο κτίριο μας, μέσα από τον σχεδιασμό και την τοποθέτηση των ενυδρείων, την κυκλική διαδικασία ανάπτυξης των ψαριών όπως και τον διαχωρισμό κάθε σταδίου. Επίσης, άλλη μια προτεραιότητα ήταν η ενεργός συμμετοχή των επισκεπτών στις διάφορες διαδικασίες ανάπτυξης των ψαριών και κυρίως στην φάση περισυλλογής των ψαριών στην αποβάθρα εντός της λίμνης. Επιπρόσθετα, όπως παρατηρήσαμε και από την αρχική μας ανάλυση στην περιοχή επέμβασης  υπήρχαν κάποιοι παράγοντες όπως για παράδειγμα τα είδη φύτευσης, ο προσανατολισμός και τα είδη του εδάφους που είχαν νευραλγικό ρόλο τόσο στην υλικότητα του κτιρίου για να δημιουργείται ένα ενιαίο σύνολο με την περιοχή  όσο και για την συνολική κατασκευή έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο, εκμεταλλευόμενη κάθε παράμετρο είτε κλιματική είτε υλική στο σημείο επέμβασης.

 

Κάτοψη Πρότασης, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Κάτοψη Πρότασης, © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

Για τον δημιουργία των ενυδρείων τώρα, ακολουθήσαμε μια στρατηγική σχεδιασμού έτσι ώστε να βρούμε κάθε πιθανή παράμετρο που θα μας βοηθούσε αλλά και θα μας καθόριζε το τελικό αποτέλεσμα. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς ήταν η ποσότητα και το βάθος του νερού, οι κλιματολογικές συνθήκες, το είδος τροφής που χρειάζονται για να αναπτυχθούν τα ψάρια  και κατά πόσο θα μπορούσε να είναι η δημόσια ή όχι η χρήση του.

 

Τομές Πρότασης και Διαγράμματα, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Τομές Πρότασης και Διαγράμματα, © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

Στην τελική μας πρόταση, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τις 5 διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης των ψαριών, από την φάση συλλογής, στην φάση ενηλικίωσης τους μέχρι και την στιγμή που και πάλι ελευθερώνονται πίσω στην λίμνη. Κάθε φάση από αυτές πληρεί διαφορετικές προϋποθέσεις, για αυτόν τον λόγω έχουμε χρησιμοποιήσει διαφορετικά υλικά ή με διαφορετικό τρόπο για να αποδώσει τις διάφορες ποιότητες που χρειαζόμαστε.  Επίσης, προτείνουμε ένα σαφές διαχωρισμό χώρων, δημόσιων και ιδιωτικών, που όμως σε κάποια σημεία υπάρχουν προσβάσεις και χώροι αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα δύο. Ολόκληρο το κτίριο πρότασης αναπτύσσεται γύρω από ένα βασικό άξονα πρόσβασης προς την λίμνη. Αυτή η πρόσβαση γίνεται είτε εξωτερικά, κάτω από έναν υπερυψωμένο όγκο και από κάποιες εξωτερικές εδαφικές μετασχηματίσεις, είτε διαμέσου του βασικού όγκου εισόδου. Και οι δύο επιλογές καταλήγουν σε μια πλατφόρμα η οποία καταλήγει το βαθύτερο σημείο της λίμνης, με υποδομές κυρίως για ψάρεμα.  Στις τομές δουλέψαμε την επαφή με το υφιστάμενο site, κρατώντας απόσταση από αυτό για να ενοχλήσουμε την χλωρίδα και την πανίδα . Σε κάποια άλλα σημεία, όπου ήταν απαραίτητο, έχουμε άμεση επαφή με αυτό, για δημιουργία εισόδων ή ενυδρείων.  Επίσης, από τις τομές μπορούμε να διακρίνουμε  την υλικότητα του κελύφους, που αποτελείται από ξύλινες δοκίδες, αλλού  διάτρητες και αλλού χωρίς απόσταση μεταξύ τους για την δημιουργία συμπαγούς τοίχου. Ποιό ελαφριές κατασκευές με κάποιου είδους ανάρτησης με συρματόσχοινα προτείνουμε στα σημεία όπου σχηματίζουμε κατασκευές των αποβάθρων πάνω στο νερό, εισβάλλοντας στην λίμνη.

 

Άνοψη Πρότασης, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Άνοψη Πρότασης , © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

Τελειώνοντας, παρουσιάζουμε την τελική μας πρόταση μέσα από κάποια φωτορεαλιστικά σχέδια του κτιρίου μας. Στόχος σε αυτά τα σχέδια ήταν να αποδώσουμε την υλικότητα, τις υφές , καθώς και τις εμπειρίες που θα δημιουργούνται στους χρήστες. Κάποια από αυτά τα φωτορεαλιστικά δείχνουν τους κύριους χώρους μας που αφορούν τα ενυδρεία, όπως και άλλα κάποιους πιο δημόσιους χώρους και κυρίως την αλληλεπίδραση που έχει το κτίριο μας με το υφιστάμενο τεμάχιο, την επαφή με το νερό και την σχέση μεταξύ των χώρων.

 

Άνοψη Πρότασης, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Άνοψη Πρότασης , © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

 

We started our project having in mind to create an institute centre that would produce fish that have the ability to clean polluted water, in our case the lake of the Athalassas park. Using water tanks, water confinement spaces and the circular growth of fish we tried to design our building with consideration both to the visitors and the permanent workers of the building as well as nature that surrounds the area. Another priority that influenced our design-making decisions is that we wanted the participation of visitors in the fish growth processes and especially in the fish collecting phase. Crucial part of our design was the surrounding environment and several conditions opposed by the natural element of the park.

 

Φωτορεαλιστικά 1, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Φωτορεαλιστικά 1, © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

As far as the tanks and aquariums we determined what exact conditions each fish stage would demand, like water depth, food supply or recycling and tried to experiment on their materiality depending on their privacy or required reaction with visitors.

 

Φωτορεαλιστικά 2, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Φωτορεαλιστικά 2, © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

One can easily distinguish the 5 different stages of fish growth in our final proposal plans. Each stage  has to meet its own conditions, depending on the necessities of the fish and to accomplish those we have used different material or different ways to convey several spatial needs. Furthermore, we suggest a clear distinction between spaces, public or private, with some places where there can be interaction. The whole building is developed around a main axis that gives access to the lake. This access can be achieved either by an outdoor path or through the building itself. Both choices lead to an end platform that take you to the lake’s deeper spot, with infrastructure to support fishing.

 

Φωτορεαλιστικά 3, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Φωτορεαλιστικά 3, © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

We worked our design focusing on materiality, texture, feeling and experience provided through our proposal. We experimented with each volume of the building and connected them together with a unified shell. Our renders show some of the proposed spaces regarding the fish tanks, public spaces and its interaction with the natural element.

 

 

Τελική Μακέτα, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Τελική Μακέτα, © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

Φωτορεαλιστικά 4, © Φίλιππος Μιχαήλ - Παναγιώτης Σάββα

Φωτορεαλιστικά 4, © Φίλιππος Μιχαήλ – Παναγιώτης Σάββα

Click to access the login or register cheese