Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Μετακινούμενη κατασκευή ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μετακινούμενη κατασκευή ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σταύρος Γεωργίου,

2013 | Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick

Διπλωματική Εργασία | Επιβλέπων : Παναγιώτης Τουλιάτος

Ανάλυση, © Σταύρος Γεωργίου

Ανάλυση, © Σταύρος Γεωργίου

Η διπλωματική εργασία με τίτλο  << Μετακινουμένη κατασκευή Αυτόνομο κατάλυμα ερευνών αποτελεί την συνέχεια της ερευνητικής μου εργασίας. Μελετώντας διεξοδικά και λεπτομερειακά την εξέλιξη των κινητών ανθρωπίνων καταλυμάτων πέρασα από την μελέτη στο σχεδιασμό μιας μετακινούμενης κατασκευής που προορίζεται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς.

Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία  ενός μεταφερόμενου καταλύματος με πολλαπλότητα χρήσεων με κεντρικό στόχο την κάλυψη ερευνητικών, κατά τόπους, δραστηριοτήτων. Ακόμη μια επιδίωξη είναι η μονάδα να μπορεί να τοποθετείται σε διάφορες περιοχές και σε διαφορετικά κλίματα. Βασική φιλοδοξία η μοριακή ανάπτυξη αυτού του καταλύματος. Δηλαδή, να μπορεί να πολλαπλασιάζεται και να συντίθεται σε διαφόρου μεγέθους ενότητες χρησιμοποιώντας μια βασική κεντρική μονάδα προσφέροντας έτσι μεγαλύτερο χώρο και διάφορες λειτουργικές ανέσεις στον χρήστη. Το κατάλυμα αυτό θα έχει ως σκοπό να παραμένει στα σημεία που θα τοποθετηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και να έχει την δυνατότητα πλήρης αυτόνομης ενεργειακής απόδοσης. Κύριες ανησυχίες και σκέψεις για την κατασκευή ήταν  το βάρος, η στεγανότητα, η μόνωση και ο τρόπος μεταφοράς της κατασκευής.

Ανάλυση, © Σταύρος Γεωργίου

Ανάλυση, © Σταύρος Γεωργίου

Η διπλωματική εργασία εξετάζει  την δημιουργία μιας μετακινούμενη κατασκευής που να έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται σε διάφορες περιοχές ανά τον πλανήτη. Οι επιστήμονες μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα όταν βρίσκονται κοντά στην φύση, κοντά σε αυτό που μελετούν. Η πρόταση της διπλωματικής εργασίας αναζητά και θέτει στόχους που να μπορούν να καλύψουν όλο και περισσότερες ανάγκες του ανθρώπου μέσα σε μια μετακινουμένη κατασκευή μακριά από τις ανέσεις ενός σταθερού κτηρίου.

 Η ανάλυση της διπλωματικής εργασίας βασίζεται στην ανάλυση που προηγήθηκε στην ερευνητική εργασίας. Αναλύθηκε η ιστορική εξέλιξη και διάδοση του μετακινούμενου ανθρωπίνου καταλύματος. Ο τρόπος ζωής κάποιων ανθρώπων στο παρελθόν ήταν ικανός να δημιουργήσει σήμερα πολλές άλλες παραλλαγές καταλυμάτων είτε για λογούς αναψυχής ,είτε για λογούς έρευνας ή και διαβίωσης. Επίσης η κατασκευές αυτές διαχωριστήκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες και αναλύθηκαν αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε χρηστών αλλά και την εξέλιξη που είχαν οι ίδιες οι κατασκευές ή από πού προήρθαν αυτές οι κατασκευές ( οι σύγχρονες ). Μέσα από την μελέτη και τη σύγκριση το υ σταθερού και μετακινούμενου καταλύματος το κύριο συμπέρασμα που εξήχθηκε είναι ότι τα μετακινούμενα καταλύματα εξελίσσονται με πιο γρήγορους ρυθμούς, έχουν ποιοτικά καλύτερη συμπεριφορά σε παράγοντες όπως μόνωση και αντοχή και ακόμα σημαντικότερο το ότι δοκιμάζονται νέα υλικά και τεχνοτροπίες πάνω σε αυτά που με την σειρά τους τροφοδοτούν τις σταθερές κατασκευές και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον στις σταθερές κατασκευές .(κυρίως στις κατοικίες )

Κεντρική ιδέα, © Σταύρος Γεωργίου

Κεντρική ιδέα, © Σταύρος Γεωργίου

Η δημιουργία ενός  γεωμετρικού σχήματος, το οποίο προσφέρει τις δυνατότητες σύνδεσης σε διάφορους σχηματισμούς ώστε να δημιουργεί πιο μεγάλους και ευέλικτους χώρους. Το σχήμα προέκυψε μέσα από πολλές μελέτες ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικό  και ως μονάδα και ως σύνολο. Ως σύνολο μια εκδοχή είναι η  δημιουργία κυκλικής διάταξης ώστε να προσφέρει ένα αίθριο και πιο ασφαλές περιβάλλον στους χρήστες.

Ο εσωτερικός χώρος κάθε μονάδας διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Η τυποποίηση της μονάδας όμως δημιουργεί ένα σταθερό στοιχείο, τον προθάλαμο στην κεντρική είσοδο κάθε μονάδας ο οποίος διαχωρίζει το εξωτερικό με το εσωτερικό περιβάλλον ή την μια μονάδα με την άλλη σε περίπτωση ένωσης. Το κέλυφος της κατασκευής γίνεται εργοστασιακά σε συναρμολογούμενα τεμάχια. Ο αγοραστής έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες του διαφορετικά τμήματα είτε στα τοιχώματα της κατασκευής είτε στην οροφή της.

Λόγω της μικρής κλίμακας της κατασκευής οι εσωτερικοί χώροι σε κάποιες περιπτώσεις θα δημιουργούν ένα περιβάλλον διπλών χρήσεων κυρίως σε μονάδες ου δρουν αυτόνομες. Η αυτονομία της κατασκευής θα επιτευχθεί με την χρήση ηλιακών συλλεκτών και άλλων συστημάτων και έτσι θα αντιμετωπιστούν τα δυο βασικά ζητήματα της θέρμανσης και την συλλογή ηλεκτρισμού.

Εξίσου σημαντικό για την κατασκευή και ένας βασικός παράγοντας ήταν η επιλογή του υλικού το οποίο θα καθοδηγούσε ανάλογα με τις ιδιότητες του, την όλη κατασκευή ως προς την δομή και την μορφή. Μετά από πολλές ιδέες και πειραματισμούς , το υλικό που επιλέχθηκε είναι το G.R.P (GlassReinforcedPlastic) ένα υλικό που κατασκευάζεται χειροποίητα με την χρήση καλουπιών. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι: α) ελαφρύ υλικό β) συνεχές υλικό χωρίς διακοπές που δρα και ως στεγανωτικό υλικό γ) υλικό το οποίο δεν δημιουργεί γωνίες, αλλά νευρώσεις με οργανικές καμπύλες που επιπρόσθετα αυξάνουν την αντοχή του και παράλληλα την αντοχή της κατασκευής.

Κατάλογος μελών κατασκευής, © Σταύρος Γεωργίου

Κατάλογος μελών κατασκευής, © Σταύρος Γεωργίου

Η τεχνολογική εξέλιξη που παρατηρείται στα ελαφριά μετακινούμενα ενδιαιτήματα π.χ πλοία, αεροπλάνα ,διαστημόπλοια ως προς τις διάφορες ακραίες απαιτήσεις αντοχή, μόνωση κ.λ.π καθώς και η λειτουργική του ευελιξία και ποιότητα μεταφέρονται γρήγορα στις εφαρμογές των σταθερών κατασκευών βελτιώνοντας την απόδοση τους. Μελετώντας λοιπόν λεπτομερειακά και αναλυτικά τα ανθρώπινα καταλύματα και κυρίως τα σύγχρονα είναι δυνατόν να αναπτυχτούν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες μεταφερόμενες στον σχεδιασμό σταθερών κατασκευών να  μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση την συμπεριφορά των τελευταίων. Γνώσεις και σφάλματα που προέρχονται από τους προγονούς μας είναι ικανά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για καλυτέρα αποτελέσματα και στις σταθερές κατασκευές. Φτάνει οι άνθρωποι να ενδιαφερθούν άμεσα και με ειλικρίνεια σε αυτά τα ζητήματα.

Κάτοψη μονάδας, © Σταύρος Γεωργίου

Κάτοψη μονάδας, © Σταύρος Γεωργίου

Πλάγια όψη, © Σταύρος Γεωργίου

Πλάγια όψη, © Σταύρος Γεωργίου

Πρόσοψη μονάδας, © Σταύρος Γεωργίου

Πρόσοψη μονάδας, © Σταύρος Γεωργίου

Τομή μονάδας – βιοκλιματική συμπεριφορά ,εξοικονόμηση ενέργειας, © Σταύρος Γεωργίου

Τομή μονάδας – βιοκλιματική συμπεριφορά ,εξοικονόμηση ενέργειας, © Σταύρος Γεωργίου

Εγκάρσια τομή, © Σταύρος Γεωργίου

Εγκάρσια τομή, © Σταύρος Γεωργίου

Κυκλική ανάπτυξη μονάδας © Σταύρος Γεωργίου

Κυκλική ανάπτυξη μονάδας © Σταύρος Γεωργίου

Τρισδιάστατες απεικονίσεις, © Σταύρος Γεωργίου

Τρισδιάστατες απεικονίσεις, © Σταύρος Γεωργίου

Τρισδιάστατες απεικονίσεις, © Σταύρος Γεωργίου

Τρισδιάστατες απεικονίσεις, © Σταύρος Γεωργίου

Τρισδιάστατες απεικονίσεις, © Σταύρος Γεωργίου

Τρισδιάστατες απεικονίσεις, © Σταύρος Γεωργίου

Click to access the login or register cheese