Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

T.R.U.bble

T.R.U.bble

ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ,   ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ,   ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2013 | Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου

Φοιτητική Εργασία | 3ο Έτος | Επιβλέπων : Δρ. Μάριος Κ. Φωκάς, Μαρία Ματθαίου

 

Αντικείμενο μελέτης και ζητούμενο της σχεδιαστικής άσκησης υπήρξε ένα ερευνητικό κέντρο βιομιμητικής με περιοχή παρέμβασης/ανάλυσης να είναι το παραλιακό μέτωπο κατά μήκος της οδού Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα.

Ξεκινώντας, μας κίνησε το ενδιαφέρον η ίδια η ερευνητική διαδικασία της βιομιμητικής και το πώς αυτή θα μπορούσε στη συνέχεια να μεταφραστεί χωρικά. Αυτή χωρίζεται σε 3 φάσεις: στη Φάση Α, η κυκλική ερευνητική μελέτη στοιχείων και φαινομένων της φύσης, στη Φάση Β, η γραμμική ανάπτυξη επιμέρους τομέων και μελετών της Φάσης Α που καταλήγουν σε σχεδιασμό, και τέλος στη Φάση Γ, η επιστροφή στη Φάση Α ή επαναπροσδιορισμός / εμπλουτισμός μελετών της Φάσης Β.

Περιοχή παρέμβασης και επεξήγηση ερευνητικής διαδικασίας, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,  Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Περιοχή παρέμβασης και επεξήγηση ερευνητικής διαδικασίας, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

 Και οι 3 αυτές φάσεις έχουν έναν ιδιωτικό/απόρρητο χαρακτήρα οπότε και πάρθηκε η απόφαση να διαχωριστούν οι ερευνητικές μονάδες που θα σχεδιαστούν αυτόνομα από τον κύριο κτιριακό όγκο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση από τους επισκέπτες του κτιρίου αλλά οπωσδήποτε άμεση θέαση των χώρων από τον κύριο κτιριακό όγκο για να εκτίθεται η ερευνητική διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει επίσης άμεση πρόσβαση με τον εκθεσιακό χώρο έτσι ώστε τα πρωτότυπα που παράχθηκαν να μπορούν να μεταφέρονται με ευκολία σε αυτόν.

Κεντρική ιδέα, τοποθέτηση, συνδεσμολογία Bubble, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,  Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Κεντρική ιδέα, τοποθέτηση, συνδεσμολογία Bubble, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Ταυτόχρονα, αυτές οι ερευνητικές μονάδες υπολογίζουμε πως δεν θα είναι πάντα στο μέγιστο των χωρητικοτήτων τους σε χρήστες/επιστήμονες. Οπότε υπολογίζονται ελάχιστες και μέγιστες χωρικές απαιτήσεις σε σχέση με τον αριθμό των χρηστών και εντάσσεται έτσι η παράμετρος να μπορεί η κάθε ερευνητική μονάδα να μεταβάλλει το ωφέλιμο εμβαδό της, με την παραμόρφωση του ίδιου του δομικού συστήματος, που γίνεται εφικτή μέσω των bending active members.

Επομένως, το κτίριο θα αποτελείται από 2 ειδών υποδομές. Από τις προαναφερόμενες μεταβλητές υποδομές, που θα φιλοξενούν τις κύριες ερευνητικές χρήσεις της κάθε φάσης, και από μια σταθερή υποδομή που θα φιλοξενεί δευτερεύουσες χρήσεις και ταυτόχρονα θα αποτελεί το κεντρικό στοιχείο που θα λειτουργεί ως ο υποδοχέας των μεταβλητών μονάδων.

Γενικό διάγραμμα κεντρικής ιδέας, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,  Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Γενικό διάγραμμα κεντρικής ιδέας, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Στη σταθερή υποδομή είναι εμφανής το κεντρικό αίθριο, γύρω από το οποίο τοποθετούνται οι υπόλοιπες χρήσεις. Στα 4 πλατώματα τοποθετούνται ο χώρος υποδοχής / ενημέρωσης, ο χώρος προβολής, ο χώρος έκθεσης και οι βοηθητικές χρήσεις. Κατά μήκος των πλευρών του αίθριου είναι ο χώρος διακίνησης που χρησιμεύει και ως χώρος έκθεσης μικρών πρωτοτύπων.

Οι οικοδομικές λεπτομέρειες που ακολουθούν δείχνουν τη συνδεσμολογία οριζόντιων και κατακόρυφων δομικών στοιχείων της κατασκευής και πώς θεμελιώνεται η σταθερή υποδομή στον πυθμένα της θάλασσας. Δείχνουν ακόμη λεπτομέρειες οροφής και πλήρωσης του κύριου κτιριακού όγκου.

Τέλος, φαίνονται οι λεπτομέρειες που δείχνουν πως καθίσταται δυνατή η παραμόρφωση των δορυφορικών ερευνητικών μονάδων που κερδίζει συνολικά 30 m²  σε κάτοψη.

 

Κάτοψη, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,  Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Κάτοψη, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Θεμελίωση και συνδεσμολογία δοκών σταθερής υποδομής, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,

Θεμελίωση και συνδεσμολογία δοκών σταθερής υποδομής, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Λεπτομέρειες οροφής και πλήρωσης, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,  Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Λεπτομέρειες οροφής και πλήρωσης, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Λεπτομέρειες μεταβλητής ερευνητικής μονάδας, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,  Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Λεπτομέρειες μεταβλητής ερευνητικής μονάδας, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Τρισδιάστατες τομές σταθερής και μεταβλητής υποδομής, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,  Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Τρισδιάστατες τομές σταθερής και μεταβλητής υποδομής, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Εσωτερικό προοπτικό προς την είσοδο του κτιρίου, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,  Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Εσωτερικό προοπτικό προς την είσοδο του κτιρίου, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Εξωτερικό πανοραμικό προοπτικό, © Καλλής Ανδρόνικος,  Λεοντίου Αθηνά,  Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Εξωτερικό πανοραμικό προοπτικό, © Καλλής Ανδρόνικος, Λεοντίου Αθηνά, Φραγκογιαννόπουλος Σταύρος

Click to access the login or register cheese