Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙ – Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙ – Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΙΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Β. Ιερείδης, Α. Μιχαήλ, Α. Ζώμας, Ε. Μητάκου, Α. Ραίση, Δ. Χατζόπουλος, Π. Φάνου, Α. Λαδά (σύμβουλος)

2010 | Πρόταση | 700 τ.μ.

Λιοπέτρι, Αμμόχωστος

Σχέδιο οργανόγραμμα, Επεξηγηματική ανάλυση πρότασης, © ΙΜΑ

Σχέδιο οργανόγραμμα, Επεξηγηματική ανάλυση πρότασης, © ΙΜΑ

1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και του ποταμού και η οργάνωση ενός Εθνικού Πάρκου, με έντονο περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.  Η προσέγγιση μπορεί να περιγραφεί ως μια σειρά δράσεων για την ενδυνάμωση της ενδημικής χλωρίδας, την δημιουργία πυκνότερων ζωνών βλάστησης και την προστασία αυτών με τη χάραξη πορειών μέσα από το τοπίο.  Επιπλέον υποστηρίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαδρομών περιπάτου και ποδηλασίας, που θα ενώνουν την περιοχή με τις γειτνιάζουσες κοινότητες. Οι διαδρομές οργανώνονται σε συνέχεια του πάρκου μέσα από την κοίτη και τις διακλαδώσεις των χειμάρρων που καταλήγουν στην περιοχή του ποταμού και στην παραθαλάσσια ζώνη.

2.  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ, ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Οι στόχοι που θέτονται είναι πολλαπλοί. Η αφορμή, της κατασκευής του περιβαλλοντικού πάρκου, αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη του αγροτικού τοπίου της Κύπρου και την προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και του ρόλου της στη διαμόρφωση του τοπίου της νήσου. Επιπρόσθετα, δίδεται η ευκαιρία ανάδειξης της ενδοχώρας του νησιού με στόχο τη μεταβολή του μονοδιάστατου μοντέλου ανάπτυξης του εποχικού τουρισμού η οποία περιορίζεται στην ακτογραμμή του νησιού.

 

Σχέδιο γενικής διάταξης, © ΙΜΑ

Σχέδιο γενικής διάταξης, © ΙΜΑ

Ο σχεδιασμός χωρίζεται σε δύο μέρη:

Α. το μέρος της εμπειρίας, που περιγράφεται ως μία συνολική θεώρηση του χώρου, όπου η φύση και ο γεωργικός πολιτισμός κυριαρχούν. Ο χώρος αναπτύσσεται ως ένα φαινομενικά ασχεδίαστο τοπίο, το οποίο όμως περιέχει τέτοια πληθώρα ερεθισμάτων ώστε να προκαλεί τη μνήμη και το ενδιαφέρον του χρήστη.

Β. το λειτουργικό κομμάτι. Ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες φιλοξενούν το κτηριακό και λειτουργικό πρόγραμμα. Αναπτύσσονται σε ζώνες  ΄΄νησίδες΄΄  μέσα στο χώρο του πάρκου και του αλιευτικού καταφυγίου με στόχο τη μη διατάραξη της ελεύθερης κίνησης του επισκέπτη μέσα στο χώρο.

3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ανταποκρινόμενος στα παραπάνω, ο σχεδιασμός αρθρώνεται κεντρικά στη μείξη των χρήσεων και χώρων του αλιευτικού καταφυγίου με αυτούς του περιβαλλοντικού πάρκου. Όλες οι κατασκευές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζουν τη θέα προς τον ποταμό, ενώ παράλληλα οργανώνονται δύο κύριοι άξονες περιπάτου και αναψυχής, του προβλεπόμενου παραθαλάσσιου και ενός νέου ο οποίος μέσω του ποταμού και των διακλαδώσεων του, συνδέει το πάρκο με τις παρακείμενες κοινότητες.

Χωροταξικό σχέδιο, Τμήμα Α, © ΙΜΑ

Χωροταξικό σχέδιο, Τμήμα Α, © ΙΜΑ

4. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι τεχνικές που θα ακολουθηθούν στη συνέχεια για την υλοποίηση του αντικειμένου του διαγωνισμού στοχεύουν στις ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο τοπίο και το υφιστάμενο ανάγλυφο και στην ανάπλαση της περιοχής του ποταμού με την προσθήκη μικρών σε όγκο κατασκευών και εγκαταστάσεων, που εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον,  με έμφαση στην αναστρεψιμότητα των κατασκευών. Στόχος είναι η διατήρηση του φυσικού ανάγλυφου και η παραδοσιακή, για την περιοχή, χρήση από τους αλιείς. Η πρόταση επιδιώκει τη διατήρηση αυτής της ευαίσθητης ισορροπίας μέσα από τον έλεγχο όλων των δράσεων, των κατασκευών, των διαδρομών και των χρήσεων αλλά εμμέσως και μέσω της ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης των επισκεπτών.

 

Χωροταξικό σχέδιο, Τμήμα Β, © ΙΜΑ

Χωροταξικό σχέδιο, Τμήμα Β, © ΙΜΑ

Χωροταξικό σχέδιο, Τμήμα Γ, © ΙΜΑ

Χωροταξικό σχέδιο, Τμήμα Γ, © ΙΜΑ

Τομές, © ΙΜΑ

Τομές, © ΙΜΑ

Κάτοψη, σύνδεση ανατολικής δυτικής όχθης, © ΙΜΑ

Κάτοψη, σύνδεση ανατολικής δυτικής όχθης, © ΙΜΑ

Κάτοψη, όψεις - περίπτερο εισόδου, © ΙΜΑ

Κάτοψη, όψεις – περίπτερο εισόδου, © ΙΜΑ

Κάτοψη, όψεις, τομές - εκπαιδευτικό κέντρο αλιείας, © ΙΜΑ

Κάτοψη, όψεις, τομές – εκπαιδευτικό κέντρο αλιείας, © ΙΜΑ

Κάτοψη, όψεις, τομές - καφεστιατόριο, χώρος εκμάθησης κωπηλασίας, © ΙΜΑ

Κάτοψη, όψεις, τομές – καφεστιατόριο, χώρος εκμάθησης κωπηλασίας, © ΙΜΑ

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες, © ΙΜΑ

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες, © ΙΜΑ

Γενικό προοπτικό ευρύτερης περιοχής μελέτης, © ΙΜΑ

Γενικό προοπτικό ευρύτερης περιοχής μελέτης, © ΙΜΑ

Γενικό προοπτικό, διαμορφώσεις στην εκβολή του ποταμού, © ΙΜΑ

Γενικό προοπτικό, διαμορφώσεις στην εκβολή του ποταμού, © ΙΜΑ

Προοπτικές απεικονίσεις, περίπτερο εισόδου, © ΙΜΑ

Προοπτικές απεικονίσεις, περίπτερο εισόδου, © ΙΜΑ

Προοπτικές απεικονίσεις επέμβασης, εκπαιδευτικό κέντρο αλιείας, διαμόρφωση ποταμού, © ΙΜΑ

Προοπτικές απεικονίσεις επέμβασης, εκπαιδευτικό κέντρο αλιείας, διαμόρφωση ποταμού, © ΙΜΑ

Προοπτικές απεικονίσεις, καφεστιατόριο, © ΙΜΑ

Προοπτικές απεικονίσεις, καφεστιατόριο, © ΙΜΑ

Περιβαλλοντική στρατηγική, υπαίθριες διαμορφώσεις, © ΙΜΑ

Περιβαλλοντική στρατηγική, υπαίθριες διαμορφώσεις, © ΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

Click to access the login or register cheese