Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Research and Process Centre of Confidential Data

Research and Process Centre of Confidential Data

Κέντρο Έρευνας και Διαχείρισης απόρρητων δεδομένων

Μαρίνα Χαραλαμπίδου

2016 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής

Διπλωματική | Επιβλέποντες: Νικόλαος Τσινίκας, Φανή Βαβύλη

 

Marina Charalambidou

2016 | Aristotle University of Thessaloniki

Diploma Thesis | Supervisors: Nicolaos Tsikinas, Phani Vavyli

 

3D Render Visualization – Day , @Marina Charalambidou

Το θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής αφορά ένα κέντρο έρευνας και διαχείρισης απόρρητων δεδομένων. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα του κελύφους θεωρείται αναγκαίο η πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων σχετικά με:

α) την ένταξη του στο περιβάλλοντα χώρο υπό την έννοια του καμουφλαρίσματος

β) το βαθμό δυσκολίας της προσβασιμότητα του

γ) τις απαραίτητες προδιαγραφές των εσωτερικών χώρων για τις διάφορες υπηρεσίες και  λειτουργίες που πρόκειται να φιλοξενήσει

Ως προς την τοποθεσία εγκατάστασης του κελύφους, επιλέχθηκε η βραχονησίδα μεγάλο Σόφρανο ή αλλιώς Ζαφοράς . Πρόκειται για μία βραχονησίδα του Καρπάθιου Πελάγους η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα Δωδεκανήσων και υπάγεται στο Δήμο Αστυπάλαιας. Η έκταση της είναι περίπου 1,281 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι εντελώς ακατοίκητη. Το κέλυφος τοποθετήθηκε στη δυτική πλευρά βραχονησίδας, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο λόγω της υψομετρικής ανισότητας του βουνού , δημιουργείται έντονο το φαινόμενο της σκιάς, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τον εντοπισμό του από κοινές δορυφορικές λήψεις. Παράλληλα το σημείο αυτό κρίθηκε ενεργειακά ευνοϊκό, καθώς η ύπαρξη ισχυρών ανέμων αποτελεί την κυρία πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, προσφέροντας κατά συνέπεια στο κέλυφος τη δυνατότητα να αποκτήσει ενεργειακής αυτονομία.

Ως αρχική ενέργεια για την εξαγωγή της μορφολογικής προσέγγισης του κελύφους, προσημειώθηκε η καμπυλότητα της επιφάνειας του βουνού με επίπεδες επιφάνειες. Ο κύριος λόγος για την επίτευξη της διαφοροποίησης της φυσικής πλατφόρμας* αποτέλεσε η ανάγκη του κελύφους γεωμετρικά να παραπέμπει στον αυτοσκοπό του, να εκφράζει δηλαδή το χαρακτήρα του ως ένα αντικείμενο στρατιωτικής φύσης εμπνευσμένο από τη γεωμετρία των αεροσκαφών stealth.

 

Topographic Map of Islet and 3D Simulation of the Mountain Relief, @Marina Charalambidou

Phases of the Form,@Marina Charalambidou

Για την πρόσβαση στο χώρο προνοήθηκε η ύπαρξη μίας μικρής Μαρίνας καθώς και μίας υδραυλικής πτυσσόμενης πλατφόρμας ελικοδρομίου. Όσο αφορά το σχεδιασμό των κατόψεων, ακολουθήθηκαν κάποιοι κάναβοι οι οποίοι εξάχθηκαν από σημεία του ίδιου του κελύφους. Κατά αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν χώροι περίπλοκοι, σε παρόμοια λογική με αυτήν των λαβύρινθων. Το ίδιο ισχύει και για τη κατακόρυφη κίνηση καθώς επιβάλλεται η εναλλαγή ανελκυστήρων ανά ορόφους. Κατα συνέπεια, αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας πλοήγησης, χειρισμός ο οποίος επιτρεπει τη διαφύλαξη των μονάδων από εχθρικούς παράγοντες. Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένη στρατηγική ως ένα σύστημα διαχείριση της ασφάλειας, εντάσσεται χρονολογικά στα πανάρχαια χρόνια. Το εντοπίζουμε, στη πολυπλοκότητα του πολεοδομικού Κανάβου των νησιωτικών οικισμών, ως επιτήδεια κίνηση για προστασία, από τις πειρατικές επιδρομές. Αναφέρετε επίσης και και σε ιστορικά κείμενα του Θουκυδίδη, αναλυτικότερα στη επίθεση των Θηβαίων κατά των Πλαταιών.

 

Grids, @Marina Charalambidou

Building Levels, @Marina Charalambidou

Sections of the Model , @Marina Charalambidou

Το κέλυφος διαχωρίζεται σε έξι επίπεδα ,όπου το καθένα έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα ανάλογα με τις υπηρεσίες που φιλοξενεί. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται το δωμάτιο των υπεριπολογιστών (Data centre rooms) καθώς και κάποια γραφεία διοίκησης. Έχει άμεση επικοινωνία με το μηχανοστάσιο το οποίο είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος της ανεμογεννήτριας. Σαν χώρος, έχει μειωμένες ανάγκες φυσικού φωτισμού, σε αντίθεση όμως τις υψηλές απαιτήσεις εξαερισμού του. Το δεύτερο επίπεδο, αποτελεί ουσιαστικά το χώρο διαμονής του προσωπικού. Υπάρχουν κοινόχρηστα υπνοδωμάτια και μπάνια καθώς και χώρο εστίασης. Το τρίτο επίπεδο είναι το κυρίως επίπεδο, εκείνο που αποτελεί την επίσημη είσοδο για τους επισκέπτες. Στεγάζει ένα εκθεσιακό χώρο, καθώς και μια αίθουσα παρουσιάσεων. Στο επίπεδο τέσσερα βρίσκονται τα εργαστήρια επιστημονικών ερευνών , τα λεγόμενα cleanrooms. Τα cleanrooms αποτελούν ειδικές εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας , τα οποία πληρούν αυξημένες απαιτήσεις και προδιαγραφές ούτως ώστε να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα τους επιβλαβής ατμοσφαιρικούς ρύπους στο εσωτερικό τους. Το επίπεδο 5 αποτελεί τη μήτρα του κτηρίου, καθώς βρίσκεται η κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης ολόκληρού του συστήματος. Στο τελευταίο επίπεδο, βρίσκεται ο πύργος ελέγχου εναέριας και θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Όλοι χώροι εσωτερικά επενδύονται με Radar absorbent materials, υλικά τα οποία φέρουν στην υλική τους σύνθεση σωματίδια φερρίτη και εφαρμόζονται ανα διατάξεις στρωμάτων καθώς έιναι υπέυθυνα για την απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η εξωτερική επιδερμίδα του κελύφους κατασκευάζεται απο ειδικό πυρίμαχο μέταλλο το οποίο λόγω της ιδιότητας του να οξειδώνεται εντασσεται οπτκά με τη όχρα του περιβάλλοντος προσφέρωντας έτσι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην όλη σύνθεση. Ο φερων οργανισμός του κελύφους αποτελέιται απο ενα μεταλλικο χωροδικτύμα το οποιο πακτώνεται στο έδαφος με τη βοήθεια υποστηλωμάτων κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

Exploded Axonometric view of Floors and Building Layers, @Marina Charalambidou

West Elevation, @Marina Charalambidou

 

Site Plan, @Marina Charalambidou

Συμπερασματικά λοιπόν, προκύπτει μια ελαφρία κατασκευή, ενα λειτουργικό αυτόνομο και τεχνολογικά άρτιο κτήριο όπου όλοι οι χώροι δημιουργούνται με τη προοπτική της ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα η ιδιόμορφη του γεωμετρία συμβάλλει στη ομαλή ένταξη με το φυσικό περιβάλλον.

 


english text

Research and Process Centre of Confidential Data

My thesis’ core comprises a research and process Centre of Confidential Data. As a consequence of model’s particular character, has been thought indispensable to persuade significant requirements, as such:

  1. a) Its integration to the surrounding area within the sense of camouflage
  2. b) Its level of impenetrability of its accessibility
  3. c) Its interior areas’ compulsory prerequisites of a range of services and functions that is about to host.

With regard to the setting of model’s installation, an islet of big Sophrano or Zaforas has been selected. The latter constitutes an islet, located at the Karpathian Sea and belongs to Dodecanese (Municipality of Astypalaia). It is a deserted area on its entire, of about 1,281 square meters.

The model was constructed at islet’s West side, since at this point as a consequence of the mountains’ altitudinal inequality, a rigorous shadow phenomenon is formed that obstructs its detection by ordinary satellite shots. Simultaneously, the particular spot is energy profitable, due to strong winds that function as electricity supply’ source, enabling the construction to be energy independent. Being the main energy source for the export of the morphological approach of the model, the curvature of the mountain’s surface was simulated with flat surfaces. The main reason for the success of the platform’s design differentiation, was the model’s need to geometric refer in its own sake, to express its character as a military object inspired by the geometry of the Stealth aircrafts.

Access to the area has been accomplished by the construction not only of a tiny Marina but also of an hydraulic retractable heliport platform. Regarding to the floorplan’s design, there are have been followed some grids that have been extracted from points of the model itself. Hence, complicated places (choroi) having both the form and the logic of a labyrinth, were formed. Such a similar thought applies to its vertical motion, in the same way that the elevators’ switch required (per floor). Its major target has been navigation difficulty level’s increase, designed for protecting its units. This strategy’ scope that functioned as a system of security management has also been appeared in antiquity. It can be recognized in the complexity of urban networks during island’s migration, resembling an artful move for being protected by pirates’ attacks. Additionally, it is testified through historical works of Thucydides, being confirmed by the Theban attack against Plataean.

The model is divided on six parts; each one has its own individual character, rely on the services that provides. Inner areas are coated by Radar absorbent materials (RAM) on their whole. The latter constituted stipulations of layered materials and consisted of ferrite particles, being conscientious for the absorption of the electromagnetic radiation. Model’s inner complexion has being constructed by an unusual refractory metal which, as a consequence of its oxidized nature, visually appears under environment’s ocher, providing an astonishing effect to the whole synthesis. Model’s core consists of a metal truss, embedded into the ground by columns that are constructed by reinforced concrete.

To sum up, the model constitutes a lightweight construction and a functionally autonomous and technologically advanced edifice, which is fully integrated into the natural environment, since all its parts were designed in view of safety perspective.

 

 

Click to access the login or register cheese