Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

PRESS RELEASE | E-book “Designing a Difference -Social Sustainability in Cyprus”

PRESS RELEASE | E-book “Designing a Difference -Social Sustainability in Cyprus”

From: Pantheon Cultural  Association

Subject: E-book “Designing a Difference -Social Sustainability in Cyprus”

Edited by Lapithis Petros, Hekkers Melissa, Papadopoulou Anna

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από: Πολιτιστικό Σύνδεσμο Πάνθεον

Θέμα: Ηλεκτρονικό βιβλίο «Σχεδιάζοντας τη διαφορά -Κοινωνική Αειφορία στην Κύπρο”

Συντάκτες: Λαπίθης Πέτρος, Έκκερς Μελίσσα, Παπαδοπούλου Άννα

An academic e-book compiled of student projects from the Architecture Department of University of Nicosia on social sustainability in Cyprus is now available on-line.

Edited by academics Petros Lapithis and Anna Papadopoulou and journalist Melissa Hekkers, the book brings to the local case studies to the forefront in an attempt to give a concrete understanding on social sustainability and architectural practices.

 

Adaptive-Reuse-Industrial-Heritage-of-Carnayo, ©Demetriou-Christina

Cultural heritage is civilizations’ most valued asset. Culture and civilization are concepts that are in essence intertwined that are expressed spatially as well as socially.

In architecture and design, all too often, focus is set on spatiality, with sustainability located within the tangible and intangible norms of the natural and the built environment. The notion of social sustainability enters architectural discourse to provide a component of sustainability that speaks directly to the contribution of community and society to civilization and to cultural heritage.

 

Adaptive-Reuse-Industrial-Heritage-of-Carnayo, ©Demetriou-Christina

Sustainability is about survival. But if to sustain is to survive, then survival requires that class, racial and gender differences, as well as spatial and perceptual distances, are overcome by good will and good design.

Social sustainability extends the essence of sustainable design and combines design of the physical realm with the design of the social world in order to create successful places that promote well-being by understanding what people need from the places where they live and work. This book is a compilation of student design projects that aim to address sustainability beyond its conventional environmental component and push the boundaries of what it means for communities to thrive as part of the great infinity of civilization.

 

Architecture-and-ecology-Towards-Symbiosis-at-Aliki-Salt-Lake, ©Kakou-Monica

The editors of this book would like to extend their appreciation by acknowledging the contribution of all students of the Architecture and Interior Design programmes of the Department of Architecture, University of Nicosia who have participated in the Sustainable Design Unit, the Design for Diversity Unit and the Building Blocks for Social Sustainability workshops from the first years of its inception.

The goal of this book is to transfer knowledge without any monetary benefit. The book is available for free.

Selected student and teaching documents can be found on the internet at Academia.edu which is specialised for research work

Selected design projects can also be found on Facebook

View low resolution book

Download high Resolution print

Order the high resolution printed book here

More info about the editors can be found here

Architecture-and-ecology-Towards-Symbiosis-at-Aliki-Salt-Lake, ©Kakou-Monica

Πρόκειται για μια ακαδημαϊκή ηλεκτρονική έκδοση που συμπεριλαμβάνει φοιτητικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Επιμέλεια της έκδοσης έχουν οι ακαδημαϊκοί Πέτρος Λαπίθης και Άννα Παπαδοπούλου, καθώς και η δημοσιογράφος Μελίσσα Έκκερς.  Η έκδοση αφορά μελέτες που εξετάζουν το θέμα της κοινωνικής αειφορίας από μια κριτική, δημιουργική και ανθρωπιστική σκοπιά σε μια προσπάθεια κατανόησης των σύγχρονων κοινωνικών διεργασιών και αρχιτεκτονικών προθέσεων.

 

Art-and-the-Community-Transforming-a-Declining-Area, ©Adamou-Georgia

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι πολυτιμότατο αγαθό του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς αναφέρεται στα ανάγλυφα σημάδια της ταυτότητας και της υπερηφάνειας που αντιστέκονται στο χρόνο. Κουλτούρα και πολιτισμός είναι ουσιαστικά αλληλένδετες έννοιες οι οποίες εκφράζονται τόσο χωρικά, όσο και κοινωνικά.

Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός γενικότερα τείνει να εστιάζει σε χωρικές ποιότητας, τοποθετώντας έτσι τον αειφόρο σχεδιασμό ανάμεσα στο απτό και το αφαιρετικό, στα πλαίσια του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεπώς η έννοια της Κοινωνικής Αειφορίας εισέρχεται στη διαλεκτική της αρχιτεκτονικής ούτως ώστε να προσθέσει ένα συστατικό που αφορά κυρίαρχα την κοινωνική σύνθεση και που συνδέει την αρχιτεκτονική με τον πολιτισμό και την κληρονομιά του.

 

Bridging-Diverse-Cultures-within-the-Abandoned-Buffer-Zone-of-Nicosia, ©Yiannopoulou-Rafaella

Αειφορία σημαίνει επιβίωση. Η επιβίωση αυτή, όμως, απαιτεί την εξουδετέρωση των ταξικών, φυλετικών και έμφυλων διαφορών, όπως και την γεφύρωση των χωρικών και αντιληπτικών αποστάσεων, με μέσα την καλή θέληση και τις καλές πρακτικές σχεδιασμού.

Η έννοια της κοινωνική αειφορίας εναρμονίζει τον αειφόρο σχεδιασμό του φυσικού κόσμου με την έκφραση της κοινωνικής συνείδησης δημιουργώντας χώρους χαράς, ευδαιμονίας και ευεξίας. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή από φοιτητικές εργασίες που στόχο τους είχαν να εξετάσουν τη θεματική της αειφόρου ανάπτυξης πέραν από τις περιβαλλοντικές συμβάσεις και να σπρώξουν τη σημασίας της κοινότητας ως ένα ανυπόστατο μέλος της πολιτιστικής αιωνιότητας.

 

Perception-of-Space-Through-Senses-Multi-Sensory-Living, ©Hadjiphilippou-Panagiotis

Οι συντάκτες αυτού του βιβλίου επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους τους φοιτητές του Τμήματος της Αρχιτεκτονικής και Εσωτερικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που συμμετείχαν στη Μονάδα Αειφόρου Σχεδιασμού (Sustainable Design Unit), τη Μονάδα Σχεδιάζοντας τη Βιοποικιλότητα (Design for Diversity Unit) και το εργαστήρι «Κτίζοντας Κοινωνική Αειφορία» (Building Blocks for Social Sustainability.

Ο στόχος του βιβλίου αυτού είναι η μετάδοση γνώσης χωρίς κανένα χρηματικό όφελος. Το βιβλίο είναι στα Αγγλικά και διατίθεται δωρεάν.

Επιλεγμένες μελέτες φοιτητών και έγγραφα διδασκαλίας βρίσκεται στο Academia.edu

Επιλεγμένες σχεδιαστικές μελέτες βρίσκονται στο Facebook

Perception-of-Space-Through-Senses-Multi-Sensory-Living, ©Hadjiphilippou-Panagiotis

Διαβάστε σε χαμηλή ανάλυση το βιβλίο

Κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το βιβλίο

Παραγγέλλετε σε υψηλή ανάλυση το βιβλίο τυπωμένο

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντάκτες μπορείτε να δείτε εδώ

Senior-Living-Multigenerational-Cohabitation-Care-Development, ©Neocleous-Sophia

The-Architecture-of-Re-Unification-The-Case-of-Nicosia, ©Anna-Margaritova

The-Architecture-of-Re-Unification-The-Case-of-Nicosia, ©Anna-Margaritova

Click to access the login or register cheese