Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Museum of Contemporary Art of Cyprus

Museum of Contemporary Art of Cyprus

Rafaella Eliadou, Styliana Stavrou

2014 | Frederick University

Architectural Design | Tutors: Gregory Kalnis, Nicos Mesaritis, Marios Economides

 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κύπρου

Ραφαέλλα Ηλιάδου, Στυλιάνα Σταύρου

2014 | Frederick University

Αρχιτεκτονική Σύνθεση | Διδάσκοντες: Γρηγόρης Καλνής, Νίκος Μεσαρίτης, Μάριος Οικονομίδης

Ανάλυση Αρχικής Ιδέας & Χωροταξικό Σχέδιο, © Ραφαέλλα Ηλιάδου & Στυλιάνα Στάυρου

The area that has been given to us is located in the center of Nicosia and is in the same location with the Chief Secretary’s area. Is surrounded by Byron, Severi and Demosthenes Grivas Digenis roads.

A remarkable fact about that area is that the adjoining property is going to be created as the new cultural palace and opposite plot; parallel to Demosthenes Severi Avenue is going to be created as the new building of the House of Representatives.

Considering the establishment of these two important buildings, the aim was to create a unified square, which will act as a link between the two buildings and the museum that was requested from us to draw.

 

Κατόψεις Επιπέδου Ισογείου και Επιπέδου Υπογείου, © Ραφαέλλα Ηλιάδου & Στυλιάνα Στάυρου

 According to road axes, automatically is created a counterclockwise circular route around the plot of the Chief Secretary. This route serves a right movement of vehicles and therefore an organized parking area.

When we visited the area, a great impression for us was the limited size of greenery in the area. Having as a factor that the greenery was limited, the initial idea was to create an additional green space and parks. The green spaces and parks will be operating as attraction and relief spaces for the people who are using them.

 

Τομές, © Ραφαέλλα Ηλιάδου & Στυλιάνα Στάυρου

Firstly the museum will be in the new green area and it will be guiding the visitors through the museum.

The initial idea was based on the creation of an underground central square which resulted from the union of the four main axes of the work piece and thus the region. Subsequent to study of the idea it was seen that the four paths created by the axes were elongated and a percentage of the area would be left unused. So we came to the elimination of this idea.

From the above idea we kept an underground area that becomes one with the environment itself and this is the based idea.

This creates an underground floor which results in two underground outdoor squares which terminate in the two main entrances of the building. The underground floor functions as whirlpool and guides visitors inside the museum. The reasoning behind this whirlpool continues indoors with the help of the curved walls.

 

Τομές, © Ραφαέλλα Ηλιάδου & Στυλιάνα Στάυρου

The visitors entering the building located on the main lobby. Thus the guest can choose which of the main areas of the museum (permanent exhibition, temporary exhibition, and outdoor exhibition) wants to visit and see first.

The main hall of the building is the place where is the exhibition of the permanent collection, as the nature of the area itself is an important factor for the operation and circulation within the building. This room consists of a sloping ground (ramp). The chronological exhibition takes place to the lower layer of the museum. The exhibition continues throughout the level and ends at the exit of the hall leading visitors to a staircase which leads back to the upper level. The two main galleries of the museum have as endpoint a single room. This area includes the store, the cafeteria and the library where visitors can be entertained.

Due to the downgraded floor, the whole building is underground. Therefore there is a need for a slightly raised roof. The roof will also serve as a link (bridge) between the two main roads (Byron, Severi) as it will be a key element of the museum’s integration into the surrounding area.

 

Τομές, © Ραφαέλλα Ηλιάδου & Στυλιάνα Στάυρου

Η περιοχή η όποια μας δόθηκε βρίσκετε στο κέντρο της Λευκωσίας και είναι κοινή με το τεμάχιο της Αρχιγραμματείας. Περιβάλλεται από τις λεωφόρους Βύρωνος, Δημοσθένη Σεβέρη και Γρίβα Διγενή.

Αξιοσημείωτο γεγονός για την περιοχή του οικοπέδου είναι πως το διπλανό οικόπεδο πρόκειται να δημιουργηθεί ως το νέο μέγαρο πολιτισμού και στο απέναντι οικόπεδο που είναι παράλληλο στη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη πρόκειται να δημιουργηθεί  το νέο κτίριο της Βουλής  των αντιπρόσωπων.

Λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία αυτών των δύο σημαντικών κτιρίων, σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μία ενιαία πλατεία, η οποία θα λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο και του μουσείου που μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε.

 

Όψεις, © Ραφαέλλα Ηλιάδου & Στυλιάνα Στάυρου

Σύμφωνα με τους οδικούς άξονες, δημιουργείται αυτόματα μία αριστερόστροφη κυκλική διαδρομή γύρο από το οικόπεδο της Αρχιγραμματείας. Η διαδρομή αυτή εξυπηρετεί στο να υπάρχει μια οργανωμένη διακίνηση οχημάτων και κατ’ επέκταση στη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου στάθμευσης.

Πραγματοποιώντας επίσκεψη στη περιοχή, μας δημιούργησε μεγάλη εντύπωση η περιορισμένη έως και ελάχιστη έκταση του πρασίνου στην περιοχή. Έχοντας σαν ένα παράγοντα το γεγονός αυτό, αρχική ιδέα ήταν η δημιουργία επιπλέον χώρου πρασίνου και πάρκων.  Οι χώροι πρασίνου και τα πάρκα θα λειτουργούσαν σαν χώρο έλξης και χώρος εκτόνωσης περαστικών ή ανθρώπων που χρησιμοποιούν την περιοχή.

Αφενός το μουσείο θα εντάσσεται στο νέο χώρο πρασίνου και αφετέρου, αυτό το ίδιο περιβάλλον θα προσκαλεί και θα καθοδηγεί τους επισκέπτες μέσα στο μουσειακό χώρο.

 

Τρισδιάστατη Απεικόνιση Εξωτερικού Χώρου, © Ραφαέλλα Ηλιάδου & Στυλιάνα Στάυρου

Σύμφωνα με τα πιο πάνω η αρχική ιδέα, ήταν βασισμένη στην δημιουργία μιας κεντρικής υπόγειας πλατείας η οποία προέκυψε από την ένωση των τεσσάρων βασικών αξόνων του τεμαχίου και κατ’ επέκταση της περιοχής. Έπειτα από μελέτη αυτής της ιδέας  παρατηρήθηκε ότι τα τέσσερα μονοπάτια που  δημιουργούνται από τους άξονες ήταν μακρόστενα και ένα ποσοστό του χώρου θα έμενε ανεκμετάλλευτο. Έτσι καταλήξαμε στην κατάργηση αυτής της ιδέας.

Από την πιο πάνω ιδέα κρατήσαμε την ανάγκη για ένα υπόγειο χώρο που θα γίνεται ένα με το ίδιο το περιβάλλον και εκεί βασίζεται η τελική ιδέα.

Έτσι δημιουργείται ένα υπό κλίση δάπεδο το οποίο καταλήγει σε δύο υπόγειες υπαίθριες πλατείες οι οποίες καταλήγουν στις δύο κεντρικές εισόδους του κτηρίου. Το υπό κλίση δάπεδο λειτουργεί σαν ρουφήχτρα και από μόνο του καθοδηγεί τους επισκέπτες στο εσωτερικό του μουσειακού χώρου. Η λογική αυτής της ρουφήχτρας συνεχίζεται και στον εσωτερικό χώρο με την βοήθεια του σχήματος που έχει η καμπύλη τοιχοποιία.

 

Τρισδιάστατη Απεικόνιση Εσωτερικών Χώρων & Φωτογραφίες Μακέτας, © Ραφαέλλα Ηλιάδου & Στυλιάνα Στάυρου

Οι επισκέπτες μπαίνοντας στο κτήριο βρίσκονται στον κεντρικό χώρο υποδοχής. Έτσι ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ποιούς από τους βασικούς χώρους του μουσείου (μόνιμη έκθεση, περιοδική έκθεση, υπαίθρια έκθεση) θέλει να επισκεφτεί και να δει.

Η βασική αίθουσα του κτηρίου είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η έκθεση της μόνιμης συλλογής, καθότι ο ίδιος ο χαρακτήρας του χώρου αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην λειτουργία και κυκλοφορία μέσα στο κτήριο. Η αίθουσα αυτή αποτελείται από ένα κεκλιμένο έδαφος (ράμπα). Με την κάθοδο στο κατώτερο επίπεδο πραγματοποιείται ταυτόχρονα και η χρονολογική έκθεση. Η έκθεση συνεχίζεται σε ολόκληρο το επίπεδο και καταλήγει στην έξοδο της αίθουσας οδηγώντας τους επισκέπτες σε μία σκάλα η οποία τους οδηγεί ξανά στο επάνω επίπεδο. Οι δύο βασική εκθεσιακοί χώροι του μουσείου, έχουν σαν σημείο κατάληξης ένα ενιαίο χώρο. Σε αυτό τον χώρο βρίσκονται το κατάστημα, η καφετέρια και η βιβλιοθήκη όπου ο επισκέπτης μπορεί να ψυχαγωγηθεί.

Λόγω του υποβαθμισμένου δαπέδου, όλο το κτίριο βρίσκεται υπόγεια. Με αυτή την λογική δημιουργείται η ανάγκη για μια ελαφρώς ανυψωμένη οροφή. Η οροφή θα λειτουργεί επίσης και ως συνδετικός κρίκος (γέφυρα) μεταξύ των δύο βασικών δρόμων (Βύρωνος, Σεβέρη) όπως και θα αποτελεί βασικό στοιχείο της ένταξης του μουσείου στον περιβάλλοντα χώρο.

Click to access the login or register cheese