Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Multi-functional Laboratories Center in Aglantzia

Multi-functional Laboratories Center in Aglantzia

Evi Michael, Georgia Daferera

Department of Architecture Frederick University

Spring Semester 2015 | Architectural Design 6 | Tutors: Lora Nicolaou, Byron Ioannou, Dimitris Thomopoulos

 

Πολύ-εργαστηριακό κέντρο στα υψώματα της Αγλαντζιάς

Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστημίου Frederick

Εαρινό Εξάμηνο 2015 | Αρχιτεκτονική Σύνθεση 6 | Διδάσκοντες: Λώρα Νικολάου, Βύρωνας Ιωάννου, Δημήτρης Θωμόπουλος 

 

Χωροτάξικο Σχέδιο, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Χωροτάξικο Σχέδιο, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

 

Το παρόν κτιριολογικό πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση πολύ-εργαστηριακού κέντρου και μονάδας προσωρινής κατοικίας ως υποστηρικτικού του συμπλέγματος του πολιτιστικού κέντρου του Σκαλιού. Το υπερκείμενο σημείο παρέμβασης χωροθετείται σε επικλινές γήπεδο στην πλαγιά ενός λόφου περιβαλλόμενο από το παλαιό κοιμητήριο Αγλαντζιάς στα βόρεια, τον κυβερνητικό οικισμό προσφύγων «Άγιος Γεώργιος» στα δυτικά, με παρεμβολή πρανούς με βράχια και φραγκοσυκιές, το σύγχρονο συγκρότημα διαμερισμάτων στα νότια και πίσω από αυτόν βρίσκεται ο πολιτιστικός πόλος «Σκαλί» Αγλαντζιάς και ο παραδοσιακός πυρήνας της Αγλαντζιάς, την οδό Κώστα Λοΐζου που οδηγεί στο παλαιό κοιμητήριο και τέλος τις σύγχρονες επεκτάσεις της πόλης στα ανατολικά, με θέα προς την πεδιάδα της ανατολικής Λευκωσίας και τους λόφους του Άρωνα και την Πανειπιστημιούπολη.

 

Κάτοψη Ισογείου, Κάτοψη Υπογείου, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Κάτοψη Ισογείου, Κάτοψη Υπογείου, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

 

Κεντρική Ιδέα Σύνθεσης:

Ως προς το κτίριο, κεντρική συνθετική αρχή αποτέλεσε η συγκρότηση ενός συνόλου με μορφολογική αυτοτέλεια, που θα βρίσκεται σε μια διαλεκτική σχέση με το άμεσο περιβάλλον του. Κύριο χαρακτηριστικό της σύνθεσης είναι ο διάλογος με το επικλινές έδαφος και το φυσικό περιβάλλον.

 

Κάτοψη 1ου Ορόφου, Κάτοψη 2ου Ορόφου, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Κάτοψη 1ου Ορόφου, Κάτοψη 2ου Ορόφου, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Η πρόταση διαχειρίζεται δυο κυρίαρχες συνιστώσεις της δυναμικής του τοπίου: τη μη διαταραχή της φυσικής κλίσης του εδάφους, γεγονός που επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση των επιπέδων, ώστε να ακολουθούν τη σταδιακή ανάβαση, αλλά και τη δημιουργία σύνθεσης του αστικού ιστού με το φυσικό τοπίο. Αρχικά, διατηρώντας το δρόμο, προς το υπάρχον κοιμητήριο που βρίσκεται παράλληλος με το οικόπεδο, επανανοηματοδοτήθηκε η σημασία του, συνδέοντάς το με το υπο σχεδιασμό κτίριο. Επιπλέον, τα βράχια, λειτούργησαν σαν φυσικό όριο που οποιοδήποτε ευθύγραμμο τμήμα και αν χτυπήσει σε αυτά εκτρέπεται προς αντίθετη κατεύθυνση.

 

Όψεις, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Όψεις, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Κύριες επιδιώξεις αποτελέσαν, η ανάπτυξη μιας έμμεσης σχέσης μεταξύ του πολυεργαστηριακού κέντρου και του γειτονικού πολιτιστικού πόλου έλξης “Σκαλί” που επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ανοικτής πορείας, σύνδεσης των δυο προσβάσεων, μεταξύ της σπονδυλικής στήλης του δρόμου κάτω και του χώρου στάθμευσης πάνω. Η ανοικτή αυτή πορεία αποτελεί κομβικό σήμειο αφού από εκεί διαχέεται το πλήθος του κόσμου, ώστε να μεταφερθεί στα επιμέρους σημεία.

 

Τομή Α-Α’, Τομή Β-Β’, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Τομή Α-Α’, Τομή Β-Β’, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Ξεκινώντας απο το δρόμο και διαμέσου μιας οριζόντιας ομαλής επικληνούς ράμπας μεταφέρονται στο επίπεδο του ισογείου, όπου παρατίθενται οι χώροι εισόδου και το γραφείο διαχείρισης και στεγάζονται οι εργαστηριακοί χώροι αποτελούμενοι σπό ένα κεντρικό εργαστήριο, ενιαίο και αυτοτελές, καθώς και ένα μικρότερο περίκλειστο με βοηθητικούς τους χώρους αποθήκευσης υλικών. Η εκτόνωση αυτού του επιπέδου, διαφαίνεται από τους υπαίθριους χώρους εργασίας που βρίσκονται τόσο μπροστά των εργαστηρίων, όσο και κατά το τέλος αυτών, που διαμέσου μιας ράμπας οδηγούνται στο πρανές και από εκεί εάν θελήσουν, μέσω κεκλιμένης ράμπας, στο στεγασμένο υπαίθριο χώρο εργασίας του κατώτερου επιπέδου, που χρησιμοποιείται κυρίως για φορτοεκφορτώσεις, αποτελούμενο από αποθήκες καθώς και “βρώμικα” εργαστήρια με ανοικτους υπαίθριους χώρους. Η σκίαση των ανοιγμάτων του κεντρικού εργαστηρίου επιτυγχάνεται μέσω ελαφριών κάθετων μεταλλικών πετασμάτων που μετακινούνται προς οποιαδήποτε γωνία θελήσουν οι καλλιτέχνες.

 

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Άποψη, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Άποψη, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Ανεβαίνοντας, προς τον πρώτο όροφο προβάλλονται οι χώροι της εξωτερικής καφετέριας, οι εξωτερικοί χώροι καθιστικού και εκθέσεων ενίοτε κλειστών με συρόμενα πανέλα, καταλήγωντας στο δυτικό μέρος του οικισμού και οδηγώντας προς το χώρο στάθμευσης. Τέλος, στον υψηλότερο όροφο, εσωτερικά του κελύφους, βρίσκονται σε διαχωρισμό τα διαμερίσματα με τον κοινόχρηστο χώρο καθιστικού, κουζίνας, στα οποία διαμένουν οι καλλιτέχνες, καθώς και ο εκπαιδευτικός χώρος.

 

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Άποψη, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Άποψη, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Στον τελευταίο, αυτό ιδιαίτερο χώρο, υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι προβολών, αίθουσες διδασκαλίας, καθιστικοί χώροι ολιγομελών τμημάτων για συζητήσεις  καθώς και βοηθητικοί χώροι κουζίνας, αποθήκης και γραφείων, στους οποίους παιδιά και νέοι, θα είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν και να πραγματοποιήσουν διάφορες εκδηλώσεις, σεμινάρια σχετικά με την εκμάθηση της τέχνης. Επιπρόσθετα, με την δημιουργιά εσωτερικού κενού – τρύπας, προβάλλεται και επιτονίζεται η σημασία της κεντρικής αυτής πορείας που προαναφέρθηκε.

 

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Άποψη, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Άποψη, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όροφος αυτός που έχει ως στόχο, την αναπαράσταση της τεθλασμένης επιφάνειας του φυσικού αναγλύφου, γυρίζοντας πλάτη στο κοιμητήριο στα βόρεια και δημιουργώντας ένα κέλυφος, αποτελείται απο μεταλλικό σκελετό και επικαλύπτεται με μεταλλικά πλακίδια, προϊδεάζοντας τον επισκέπτη για τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του.

 

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Άποψη, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Άποψη, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Φωτογραφία Μακέτας, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Φωτογραφία Μακέτας, © Εύη Μιχαήλ, Γεωργία Δαφερέρα

Click to access the login or register cheese