Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

2014 | Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick

Διπλωματική Εργασία | Επιβλέποντες : Χάρης Χριστοδούλου, Βύρων Ιωάννου

 

Ανάλυση της παράκτιας ζώνης της Λάρνακας και της περιοχής μελέτης, © Δημήτρης Θεοδώρου

Ανάλυση της παράκτιας ζώνης της Λάρνακας και της περιοχής μελέτης, © Δημήτρης Θεοδώρου

Η Κύπρος ως νησί της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί παράδεισο τόσο για όλους εμάς τους κατοίκους της, τους ξένους επισκέπτες καθώς και για την πλούσια βιοποικιλότητα την οποία συντηρεί.

Το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου, τόσο σε αριθμούς βιοποικιλότητας καθώς και σε αριθμούς ενδημικών ειδών. Το γεγονός όμως είναι ότι πολύ λίγα γίνονται για την διαφύλαξη, την αναβάθμιση και την προώθηση αυτού του φυσικού πλούτου, που μπορεί να συνεισφέρει πολλά για τον τόπο μας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή.

 

Ανάλυση της παράκτιας ζώνης της Λάρνακας και της περιοχής μελέτης, © Δημήτρης Θεοδώρου

Ανάλυση της παράκτιας ζώνης της Λάρνακας και της περιοχής μελέτης, © Δημήτρης Θεοδώρου

Το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών που προτείνεται στην παρούσα Διπλωματική Μελέτη παίρνει θέση Νοτίως του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας. Η τοποθεσία προέκυψε μέσα από μια εκτενή και λεπτομερή μελέτη του παράκτιου περιβάλλοντος της Λάρνακας καθώς και της  ακτογραμμής της. Μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου σημείου παρέμβασης είναι η διακοπή της ακτογραμμής από τα όρια του Αεροδρομίου καθώς και το υποβαθμισμένο θαλάσσιο περιβάλλον, που παρουσιάζει.

Στόχος της πρότασης είναι η ενοποίηση της ακτογραμμής της Λάρνακας, με την δημιουργία μιας θαλάσσιας πορείας, η οποία θα ενώνει το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών με μια σειρά από πόλους έλξης του θαλάσσιου ενδιαφέροντος, που κρίνονται ως καθοριστικής σημασίας για την ενοποίηση της ακτογραμμής καθώς και για την προσέλκυση επισκεπτών. Τελικό σημείο της θαλάσσιας πορείας είναι το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών το οποίο ασχολείται με την έρευνα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ακόμα για την προσέλκυση του κοινού υπάρχουν εκπαιδευτικοί και χώροι αναψυχής, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα με το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.

 

Κεντρική Ιδέα, © Δημήτρης Θεοδώρου

Κεντρική Ιδέα, © Δημήτρης Θεοδώρου

Ταυτόχρονα η θαλάσσια πορεία αποσκοπεί στην απάμβλυνση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο τουρισμός καθώς επίσης στοχεύει  να αυξήσει τον ερευνητικό και καταδυτικό τουρισμό εφόσον στην θαλάσσια πορεία περιλαμβάνεται και το παγκοσμίως αναγνωρισμένο ναυάγιο Ζηνοβία που προσφέρεται για εξερεύνηση.

Το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών περιλαμβάνει και τεχνητό ύφαλο που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων καθώς και στην αύξηση της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων ιχθυοαποθεμάτων. Ακόμα το Κέντρο συμβάλλει και σε ένα άλλο σημαντικό σκοπό που είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του κοινού για το θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Τοπογραφικό, © Δημήτρης Θεοδώρου

Τοπογραφικό, © Δημήτρης Θεοδώρου

Κάτοψη ισογείου-Κάτοψη οροφής-Τομή α1-α1’, © Δημήτρης Θεοδώρου

Κάτοψη ισογείου-Κάτοψη οροφής-Τομή α1-α1’, © Δημήτρης Θεοδώρου

Η κεντρική ιδέα της μορφής του κτιρίου πηγάζει μέσα από την μελέτη των κυμάτων και συγκεκριμένα μέσα από ένα μήκος κύματος του οποίου το ύψος και το μήκος μεταβάλλονται κάθε φορά τοποθετώντας τα κατά ίσες αποστάσεις σε ένα νοητό κεντρικό άξονα. Με αυτό τον τρόπο έχουμε την δημιουργία ανοιχτών και κλειστών χώρων. Οι τέσσερις όγκοι που δημιουργούνται περιλαμβάνουν διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν και το κτιριολογικό μας πρόγραμμα. Αρχίζοντας από την ξηρά ο πρώτος όγκος περιλαμβάνει δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής. Ο δεύτερος όγκος αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσδεσης των πλοιαρίων, μαζί με κάποιους χώρους αναψυχής. Ο τρίτος όγκος αποτελεί το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών όπου συντελείται η διεπιστημονική έρευνα από το ερευνητικό προσωπικό καθώς επίσης παρέχεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης  και ενημέρωσης για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τέταρτος και τελευταίος όγκος αποτελεί η αίθουσα διαλέξεων όπου μπορούν να παίρνουν μέρος διάφορα σεμινάρια και διαλέξεις γύρω από το επιστημονικό πεδίο των θαλάσσιων ερευνών. Η αίθουσα διαλέξεων προσφέρεται επίσης και ως χώρος εκπαίδευσης αφού δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και παρατήρησης του προτεινόμενου προς δημιουργία τεχνητού υφάλου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Τομές, © Δημήτρης Θεοδώρου

Τομές, © Δημήτρης Θεοδώρου

Τομές, © Δημήτρης Θεοδώρου

Τομές, © Δημήτρης Θεοδώρου

Σκοπός του μελέτης κατά την διάρκεια του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών αλλά συγχρόνως και η δημιουργία ενός διαδραστικού θαλάσσιου πάρκου αναψυχής και εκπαίδευσης για το κοινό και τους επισκέπτες το οποίο ως σύνολο θα δρα ως τοπόσημο για την πόλη. Για να το πετύχουμε αυτό καθοριστικό ρόλο μαζί με τις λειτουργίες του Κέντρου διαδραμάτισε και η διαδρομή ως πορεία μέσα από το πάρκο. Η διαδρομή του πάρκου ως ένα ενιαίο σύνολο μπορούμε να πούμε πως χωρίζεται σε δύο μέρη. Την διαδρομή η οποία περνά πάνω από τις υπάρχουσες καμπυλότητες των όγκων και η οποία αποτελεί ένα περίπατο μέσα από το πάρκο και την πόλη καθώς μέσα από τα πιο ψηλά σημεία της μπορείς να παρατηρήσεις την ακτογραμμή που εκτείνεται από την Δεκέλεια μέχρι και τα Περβόλια παρέχοντας εξαιρετικά σημεία θέασης της. Το δεύτερο μέρος της διαδρομής αποτελεί το επίπεδο τμήμα της, το οποίο περνά από όλους τους όγκους, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση σε αυτούς αλλά και την συνέχεια της πορείας μέσα από το πάρκο.

Έτσι έχουμε την δημιουργία ενός διαδραστικού συνόλου το οποίο έχει ως σκοπό να επιφέρει άμεσα και έμμεσα οφέλη τόσο στην πόλη της Λάρνακας, στην ευρύτερη περιοχή καθώς και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Τρισδιάστατες Φωτορεαλιστικές Απεικονίσεις, © Δημήτρης Θεοδώρου

Τρισδιάστατες Φωτορεαλιστικές Απεικονίσεις, © Δημήτρης Θεοδώρου

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Απεικόνιση, © Δημήτρης Θεοδώρου

Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Απεικόνιση, © Δημήτρης Θεοδώρου

Άποψη Μακέτας, © Δημήτρης Θεοδώρου

Άποψη Μακέτας, © Δημήτρης Θεοδώρου

 

 

Click to access the login or register cheese