Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Φθινοπωρινό Εργαστήρι 2017: ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ – επάνοδος

Φθινοπωρινό Εργαστήρι 2017: ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ – επάνοδος

 

“DISCOVER – UNCOVER – RECOVER – revisit”

Διοργανωτής: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου- Τμήμα Πάφου

Επιστημονική επίβλεψη: ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

Επιστημονική επιμέλεια: Σόλων Ξενόπουλος, Γιάννης Κουτσόλαμπρος, Αγάθη Κλεάνθους – Μπέλλου, Χρυστάλα Ψαθίτη

25 – 28 Σεπτεμβρίου 2017

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΧΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το Θερινό Εργαστήρι 2016 του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου – Τμήμα Πάφου πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τον Ιούνιο 2016 με την Επιστημονική Επιμέλεια της Σχολής Αρχιτεκτονικής Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πάφος 2017. Ο τίτλος του Εργαστηρίου ήταν: «ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ». Το αντικείμενο του ήταν η ανακάλυψη, και ανάδειξη κρυμμένων αξιών στον αστικό ιστό, και ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες, εκείνη την συγκεκριμένη περίοδο, ήταν ενεργά εργοτάξια, είτε επρόκειτο για υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, είτε για μεμονωμένες κτηριακές κατασκευές. Το γεγονός αυτό τους προσέδιδε ιδιαίτερο λειτουργικό, κοινωνικό, αλλά κυρίως αισθητικό χαρακτήρα.

Το εργαστήρι που προτείνεται για τον Σεπτέμβριο του 2017, έχει τίτλο ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ –ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΑΝΟΔΟΣ στοχεύει στην επάνοδο σε εκείνους τους χώρους και την επαναξιολόγησή τους ως προγραμματικά ολοκληρωμένες πλέον κατασκευές, αφού έπειτα από περισσότερο από ένα χρόνο, έχουν καταστεί λειτουργικά συστατικά της πόλης. Με την έννοια αυτή το φετινό εργαστήρι, εν μέρει μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια του προηγούμενου. Η παραδοχή αυτή δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται ή ζητείται η συμμετοχή στο νέο εργαστήρι μόνο των ίδιων ατόμων, αλλά ούτε και τον αποκλεισμό άλλων. Αντίθετα, η συμμετοχή τόσο κάποιων από αυτούς, αλλά και άλλων νέων, θα δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών, με σκοπό να προκύψει η νέα σύνθεση.

Η συνέχεια δηλαδή αφορά κυρίως την καινούργια ανάγνωση, μιας καινούργιας αστικής πραγματικότητας, από ένα καινούργιο σύνολο. Η σκέψη αυτή, εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό μια εσωτερική δυναμική η οποία ελπίζεται ότι θα οδηγήσει σε προτάσεις που θα στηρίζονται στην ανακάλυψη και ανάδειξη αισθητικών αξιών που ενδέχεται να υπάρχουν στην νέα κατάσταση, και η ενσωμάτωση των αξιών αυτών στους νέους ρυθμούς μιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Θα δοθεί έτσι η ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να διερευνηθεί κατά πόσο η νέα, ολοκληρωμένη και καλοσχεδιασμένη κατάσταση είναι ανώτερη ή υποδεέστερη, από αυτήν που υπήρχε κατά την σχετική ακαταστασία ενός εργοταξίου.

Όπως και το θερινό εργαστήριο 2016 το ερευνητικό πλαίσιο και η μεθοδολογία που χαρακτηρίζει το Φθινοπωρινό Εργαστήριο 2017, στηρίζεται στην επαναλαμβανόμενη πραγματοποίηση συγκεκριμένων διαδρομών και γρήγορων περιπλανήσεων στην πόλη από τις ομάδες των συμμετεχόντων, με στόχο τον εντοπισμό στον χώρο και καταγραφή σε χάρτες, σκίτσα, φωτογραφίες, ήχο ή video, σημείων που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα ιστορική, αισθητική, αρχιτεκτονική, κοινωνική ή άλλη. Ιδιαιτερότητα η οποία παρότι εξαιρετικής σημασίας εντούτοις βρίσκεται κάπου κρυμμένη. Ο εντοπισμός και επισήμανσή τους επαφίεται στα μέλη κάθε ομάδας, και στον βαθμό εγρήγορσης και ευαισθησίας τους. Αυτή την αρχική καταγραφή, θα ακολουθήσει η σύνταξη και εφαρμογή ιδεών και προτάσεων οι οποίες θα αφορούν τους τρόπους, τα μέσα και τις τεχνικές μέσω των οποίων αυτά τα μικρά, κρυμμένα χωρικά γεγονότα θα αποκαλυφθούν και θα προβληθούν στο κοινό.

Οι τρόποι, τα μέσα και οι τεχνικές που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν ενδεικτικά απλές μικρο-κατασκευές από ευτελή ή όχι υλικά, video προβολές σε επιλεγμένα σημεία, φωτισμό, μικρές χρωματικές επεμβάσεις, ηχητικές επιτοποθετήσεις και οποιαδήποτε άλλη ιδέα πιθανόν να προταθεί από τους συμμετέχοντες. Η κατανομή των ατόμων σε ομάδες θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων, και θα οριστικοποιηθεί κατά την έναρξη του Εργαστηρίου. Κάθε ομάδα θα εποπτεύεται από έναν διδάσκοντα η συνεργάτη, και θα περιηγηθεί τον τομέα της πόλης τον οποίο θα έχει αναλάβει. Η εσωτερική δομή κάθε ομάδας είναι ευθύνη των μελών της. Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου, προκαταρκτικά έχει διαχωριστεί σε τέσσερεις χρονικές περιόδους:

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου:
Πρώτη συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις (10:00 στο studio “2” της Σχολής Αρχιτεκτονικής Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών)
Η πρώτη περίοδος συνιστά την εισαγωγή στο θέμα, τους στόχους και την οργάνωση του Εργαστηρίου και τον επιμερισμό των περιοχών στις ομάδες.
α.) Παρουσίαση εργασιών από το θερινό Εργαστήρι 2016.
β.) Περιήγηση στην ετήσια έκθεση φοιτητικών εργασιών της Σχολής.

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου:
Διασπορά των ομάδων στις επιμέρους περιοχές ευθύνης τους, καταγραφή των σημείων που θα έχουν εντοπίσει.

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου:
Σχεδιαστική επεξεργασία των προτάσεων στους χώρους των studio της Σχολής, καθώς και η κατασκευή των μικρο-επεμβάσεων που θα γίνουν στους χώρους της πόλης.

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου:
Συγκριτική κριτική μεταξύ των χώρων ως εργοτάξια και των ολοκληρωμένων κατασκευών. Η κριτική αναμένεται να γίνει είτε με κείμενα είτε με εικόνες, video, ήχους, σκαριφήματα, μακέττες, μικρο-κατασκευές.
β.) Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου: Έκθεση

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε Νέους Αρχιτέκτονες και Κύπριους Φοιτητές Αρχιτεκτονικών Σχολών (2ου έως 5ου έτους), που φοιτούν σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. Οι συμμετέχοντες, θα επιλεγούν βάσει προτεραιότητας (5ου, 4ου, 3ου και 2ου έτους σπουδών). Θα καταβληθεί προσπάθεια για ισότιμη εκπροσώπηση όλων των Πανεπιστημίων (εσωτερικού και εξωτερικού) και θα ληφθεί υπόψη η σειρά υποβολής δήλωσης συμμετοχής.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Κόστος συμμετοχής €50
• Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει τη διαμονή στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις για όλη την περίοδο του εργαστηρίου.
• Καταβάλλονται προσπάθειες για χορήγηση ημιδιατροφής στους συμμετέχοντες.
• Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής αποστέλλοντας την στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου: cyprus.architects.association@cytanet.com.cy
• Αμέσως μετά την επιλογή των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα τύχουν ενημέρωσης, οι υποψήφιοι καλούνται να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
• Τελική ημερομηνία αποστολής της αίτησης συμμετοχής: 22 Σεπτεμβρίου 2017
• Τελική ημερομηνία καταβολής κόστους συμμετοχής: 25 Σεπτεμβρίου 2017

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το εργαστήριο θα έχει διάρκεια 4 ημερών. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την πρώτη μέρα συνάντησης των συμμετεχόντων.

Χάρης Σολωμού
Αρχιτέκτονας
Γραμματέας Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
charisarch@gmail.com

Σόλων Ξενόπουλος
Καθηγητής
Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτονικής Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Τηλ. 97615106 | solon.xenopoulos@nup.ac.cy

 

 

Click to access the login or register cheese