Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

DOMA

Αρχιτέκτονας: Χάρης Χατζηβασιλείου

Τεχνικός Σύμβουλος: Βασίλης Τρουλλίδης

2004 | Υλοποιημένο |15,000 τ.μ.

Λευκωσία

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

Το κτιριολογικό πρόγραμμα ζητούσε το σχεδιασμό ενός Ιδιωτικού Νοσοκομείου με μεγάλο αριθμό εξειδικεύσεων σερ περιοχή της μείζονος Λευκωσίας.

The brief asked for a multi-disciplinary Hospital to be constructed in the periphery of Nicosia with a total cover area of 15.000 m2.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

Οι 45 συνιδιοκτήτες ιατροί είχαν το κοινό όραμα να μπορούν να προσφέρουν τα ψηλότερα δυνατά επίπεδα στην Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για χώρες της γύρω περιοχής.

The clients, 45 doctors of various specializations, shared the common vision of offering the highest standards for private health care in the Middle East Area.

Η τοπογραφία του τεμαχίου γης δεν παρουσίαζε κανένα αξιόλογο χαρακτηριστικό όπως και ο κατατεμαχισμένος γειτονικός αστικός ιστός. Με άλλα λόγια θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι, σε συνδυασμό με τον επίπεδο και άμορφο χαρακτήρα του τεμαχίου, τίποτα από το δομημένο περιβάλλον της περιοχής δεν πρόσφερε τυπολογικά, μορφολογικά ή σε σχέση με τη γενική κλίμακα στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν αναφορές ή να επηρεάσουν την αρχιτεκτονική πρόταση. Σε αντίθεση, το σχήμα του τεμαχίου, το υπάρχον οδικό δίκτυο, αλλά πρωτίστως ο τύπος κτιρίου Νοσοκομείου επέβαλαν την επιλογή του σχήματος “L” σαν την αρχέτυπη φόρμα του κτηρίου. Επιπρόσθετα, η γεωμετρία του σχήματος “L” ορίζει δυο κεντρικούς άξονες που, αφενός προσφέρουν ευανάγνωστο και απρόσκοπτο τρόπο διακίνησης και αφετέρου οργανώνουν και κρατούν μαζί διαφορετικές λειτουργίες. Σημειώνεται επίσης ότι το σχήμα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα για μελλοντικές επεκτάσεις με γραμμικό και εύκολο τρόπο που θα μπορούσαν αρμονικά να ενσωματωθούν στο υφιστάμενο κτήριο.

The site was devoid of special character, and the city fabric around had no reference to a typology for design consideration. The site geometry as well as the road system and, last but not least, the Hospital building typologies help determine the choice of the “L” building shape configuration. This building type with its own inherent main axes on the one hand facilitates efficient circulation and on the other regulates diverse functions. It also provides the possibility of a much needed future expansion in a linear and uninterrupted way.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

Στο κτήριο υπάρχουν τρεις υπόγειοι χώροι στάθμευσης 200 αυτοκινήτων ενώ στους υπόλοιπους τέσσερις ορόφους αναπτύσσονται οι νοσοκομειακές λειτουργίες.

This seven-floor building has three basements providing parking for 200 cars.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

 

Στα δύο σκέλη της φόρμας που καθορίζουν το σχήμα “L” η γωνία που δημιουργείται παρουσιάζει χαρακτηριστικά αίθριου που τελικά είναι και το σημείο αναφοράς όλων των εσωτερικών δημόσιων χώρων του κτηρίου. Η στάθμη της οριζόντιας επιφάνειας του αίθριου έχει διαφοροποιηθεί με εκσκαφές για να μπορεί να δοθεί επιπρόσθετο φως και αίσθηση επιπρόσθετου χώρο στο πρώτο υπόγειο όπου χωροθετούνται η καφετέρια, ο χώρος των συνεδριάσεων και οι βοηθητικοί χώροι λειτουργιών και προσωπικού. Κάθετα με αυτή την περιοχή εντάσσονται τα τμήματα Επεμβατικής Καρδιολογίας, Τομογραφίας και το Χημείο. Στο εσωτερικό κεντρικό τριώροφο κενό χωροθετείται ράμπα που ενώνει τους κοινόχρηστους χώρους του πρώτου υπογείου με το ισόγειο. Εκτός από τα πραγματικά οφέλη διακίνησης αυτή η ράμπα προσφέρει μια αξιοσημείωτη αρχιτεκτονική περιήγηση κατά μήκος του εξωτερικού αίθριου αλλά επίσης και τη δυνατότητα κατανόησης από τον επισκέπτη της γραμμικής λειτουργίας και της τεκτονικής οργάνωσης του κτηρίου.

The two building blocks forming the “L” shape creates a courtyard, which becomes the focal point of most of the interior public spaces. Part of this courtyard was excavated giving space and light to the first basement adjacent to it where we located spaces as Cafeteria, Conference and Personnel back up spacers. On the perpendicular axis, same level, are the specialized medical areas such as Cardiology, Laboratories and Physiotherapy. The semi basement level is physically connected to the ground floor public areas by a system of ramps. The ramp with a void above creates a point of reference but more importantly offers the possibility of a remarkable Architectural Promenade.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

Το στενόμακρο κεντρικό κενό πάνω από τη ράμπα κατά μήκος του υαλοστασίου διαλεκτικά ενώνει τους χώρους υποδοχής υπογείου και ορόφου αλλά παράλληλα δίνει με μέτρο φως και δημιουργεί ενδιαφέρουσες οπτικές γωνίες προσφέροντας αίσθηση ποιότητας στο χώρο.

The elongated void, above the ramps and along the building glazed side, dialectically connects aground and first floors, the inside with the outside, but also acts as a light well giving drama, light and space to the inner building parts.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

Στο ισόγειο (Βόρειο Σκέλος) χωροθετούνται οι Πρώτες Βοήθειες, Ακτινογραφικό, Διεύθυνση και Χώροι Υποδοχής. Στην ίδια περιοχή η κεντρική είσοδος καθώς και η είσοδος επειγόντων περιστατικών ορίζονται από τη διαγώνια τριγωνική φόρμα που προεξέχει αυτόνομα από την πρόσοψη του κτηρίου. Αυτή η διευθέτηση καθορίζει δυναμικά την κεντρική είσοδο, βοηθά την εξωτερική διακίνηση προς αυτή αλλά εμποδίζει τη οπτική επαφή με την περιοχή των επειγόντων περιστατικών.

A main part of the ground floor comprises Casualty, Radiology, Administration and Receptions. The main building entry and casualty entry are also located on this level. They are both defined by the diagonal volume protruding from the building façade. This gesture on the one hand gently accentuates circulation to the main building entry and on the other hand visually protects the view to the casualty entrance and ambulance Dropoff.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες στο ισόγειο αλλά και σε όλη την έκταση του πρώτου ορόφου προορίζονται για γραφεία των Μετόχων-Ιατρών με τις επιβαλλόμενες βοηθητικές χρήσεις.

The rest of the ground floor as well as the first floor areas houses the Doctor’s consulting rooms and visitors waiting lounges.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

Τα δωμάτια ασθενών χωροθετούνται στον τρίτο όροφο, ενώ στον τέταρτο όροφο βρίσκονται τα Χειρουργεία, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το Γυναικολογικό Τμήμα και οι Βοηθητικές Λειτουργίες.

The Wards are located on the third floor. The fourth floor houses the Operating Theaters, back up services, Intensive Care Unit, and Maternity Wards.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

Σοβαρή παράμετρος προβληματισμού αναφορικά με τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου αποτελούσε η επιλογή του καννάβου για τις αποστάσεις μεταξύ των υποστυλωμάτων. Ο κάνναβος επιβάλλετο να διατηρείται σταθερός από το -3 υπόγειο μέχρι και την οροφή αλλά παράλληλα έπρεπε να εξυπηρετεί τα διαφορετικά προγράμματα λειτουργιών του Νοσοκομείου όπως εύκολη στάθμευση, οι άνετοι γραφειακοί χώροι και οι χώροι ασθενών. Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσίαζε η ενσωμάτωση στον ίδιο κάνναβο των χώρων Χειρουργείων σύμφωνα με τις διαστάσεις που καθόριζαν οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

A main structural consideration was that the column spans had to be identical (for structural and antisismic efficiency) in all floor levels. At the same time it had to accommodate such diverse requirements as easy parking, comfortable proportions of Consulting and Ward Rooms as well as the dimensions specified by the E.U. for the Operating Theater Rooms.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

Αξιοσημείωτη παράμετρος προβληματισμού αναφορικά με τον σχεδιασμό των όψεων του κτηρίου αποτέλεσε η δυσανάλογη για τον άνθρωπο κλίμακα του κτηρίου με ύψη από πλάκα σε πλάκα 4- 5 μέτρα. Για το λόγο αυτό αλλά και χάριν συμβολικών αναφορών, το ανώφλι των κουφώματα των όψεων αλλά και τα πάχη των πλακών ξεχωρίζουν έντονα παραμένοντας στη φυσική ανεπίχριστη μορφή τους. Επιπρόσθετα, αυτή η έμφαση στις οριζόντιες γραμμές που “δένουν” τις όψεις του κτηρίου οπτικά, αποτελούν συνδετήριες ζώνες για να υπάρχει συνοχή στα διαφορετικά ανοίγματα που καθορίζονται από τον προσανατολισμό και τις εσωτερικές λειτουργίες.

A main design consideration was how to control the generic and exterior human scales of a Hospital building with disproportional heights, being 4 meters slab to slab. For this reason and for many symbolic connotations the lintel above the window opening, as well as the slab thickness were strongly accentuated and exposed, in addition this horizontal lines act as a strong Datum to organize very different window openings as determined by orientation and function.

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© Χάρης Χατζηβασιλείου

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

© DOMA

Click to access the login or register cheese