Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

A line of memory: Varosha

A line of memory: Varosha

Vasilia Kokotsi

2016 | University of Nicosia

Diploma thesis | Supervisors: Petros Lapithis, Anna Papadopoulou, Alkis Dikaios, Mihalis Georgiou

 

Βασιλεία Κοκότση

2016 | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διπλωματική Εργασία | Επιβλέποντες: Πέτρος Λαπίθης, Άννα Παπαδοπούλου, Άλκης Δίκαιος, Μιχάλης Γεωργίου

 

Φωτορεαλιστική απεικόνιση μιας στιγμής της πρότασης της βιωματικής διαδρομής μέσα από τους πορτοκαλεώνες στην ζώνη Γ, © Βασιλεία Κοκότση

Φωτορεαλιστική απεικόνιση μιας στιγμής της πρότασης της βιωματικής διαδρομής μέσα από τους πορτοκαλεώνες στην ζώνη Γ, © Βασιλεία Κοκότση

H υφιστάμενη πολιτική κατάσταση, το 2016, στη Κύπρο αποτελείται από συντρίμμια, άγρια βλάστηση και αναπάντητα ερωτήματα με μεγαλύτερη την επιθυμία για επιστροφή στις κατεχόμενες πόλεις. Η τούρκικη εισβολή είναι το πλέον φλέγον θέμα από το 1974.

 

Αφήγηση – Στρατηγική, © Βασιλεία Κοκότση

Αφήγηση – Στρατηγική, © Βασιλεία Κοκότση

Αρχικά η διπλωματική εργασία θέτει ένα υποθετικά μελλοντικό σενάριο: την επιστροφή της περίκλειστης πόλης και χωρίζεται σε τρεις φάσεις, ενσωματώνοντας, εμπορικές και κατοικήσιμες περιοχές.  Ο οδηγός πλοήγησης και η σημαντική παράμετρος της Διπλωματικής των Βαρωσιών, είναι η επιθυμία για δημιουργία μιας απόλυτης δημοκρατικής κοινότητας, με ιδιαίτερη σημασία, και μια δυνατή δημιουργία σχέσεων μεταξύ κατοίκων και μη.

 

Χρονοδιάγραμμα - collage / συλλογικής και εικονικής μνήμης, πριν και μετά το 1974, © Βασιλεία Κοκότση

Χρονοδιάγραμμα – collage / συλλογικής και εικονικής μνήμης, πριν και μετά το 1974, © Βασιλεία Κοκότση

Η αρχική πρόθεση είναι να ενδυναμωθεί  και να εμπλακεί  το μέλλον των πολιτών στην τρέχουσα πολιτική διαδικασία όσο το δυνατόν νωρίτερα και μέσω της συνεργασίας, να γίνει μια προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της κλειστής περιοχής. Οι πολίτες της περιοχής θα είναι ενεργό μέλος στις διαδικασίες αποφάσεων. Μια «πράσινη» χειρονομία μέσω ιστορικών κτηρίων και άλλων χαρακτηριστικών διαδρομών της πόλης θα συντελέσει στην οξυγόνωση της πόλης που να στοχεύει στην προώθηση της καλύτερης διημέρευσης, ξεκούρασης και υγιεινής των κατοίκων.

 

Χρονοδιάγραμμα – collage / της πράσινης παρουσίας στην πόλη, πριν και μετά το 1974, © Βασιλεία Κοκότση

Χρονοδιάγραμμα – collage / της πράσινης παρουσίας στην πόλη, πριν και μετά το 1974, © Βασιλεία Κοκότση

Ανάμεσα στην πράσινη χειρονομία θα ενσωματώνονται προτεινόμενες κατοικίες και εμπορικές εγκαταστάσεις οι οποίες σε τρεις άξονες θα είναι αυτοσυντηρούμενες και οι κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να καλύπτουν τις ιδιωτικές και δημόσιες ανάγκες τους σε μικρές αποστάσεις χρησιμοποιώντας δίκυκλο ή πεζοί. Επίσης, ο τρόπος διαρρύθμισης και χωροθέτησης  του πράσινου πάρκου (πράσινη χειρονομία) κατά μήκος της πόλης θα προσφέρει εκτός από την αναζωογόνηση της πόλης και την επιλογή δημόσιας ή και ιδιωτικής ζωής.  Για παράδειγμα, οι κατοικίες θα διεγερθούν με τρόπο ώστε να διατηρούν την ιδιωτικότητα ταυτόχρονα όμως ο εξωτερικός χώρος των κατοικιών, οι αυλές, θα επικοινωνούν με την βιωματική διαδρομή της πράσινης χειρονομίας. Επίσης οι εμπορικές δραστηριότητες θα εφαρμόζονται στον ίδιο άξονα με τις κατοικίες και θα εξυπηρετούν κοινό και κατοίκους.

 

Γενικός αστικός σχεδιασμός της πρόθεσης μιας πράσινης χειρονομίας, σε μορφή masterplan. (ζώνη Α, Β, Γ) scale 1:2000, © Βασιλεία Κοκότση

Γενικός αστικός σχεδιασμός της πρόθεσης μιας πράσινης χειρονομίας, σε μορφή masterplan. (ζώνη Α, Β, Γ) scale 1:2000, © Βασιλεία Κοκότση

Στόχοι:

  • Η Μείωση του αριθμού των  αυτοκινήτων: προώθηση πεζόδρομων καθώς οι αποστάσεις της πόλης είναι τόσο μικρές που της επιτρέπουν να προωθήσει την κίνηση πεζών και ταυτόχρονα να προωθήσει τον υγιεινό τρόπο ζωής της καθημερινότητας.
  • H πόλη να παρέχει ποδηλατοδρόμους κατά μήκος της περιοχής.
  • Παλιά κτήρια, πάρκα, σχολεία, αγορές, πολυκαταστήματα και γενικότερα ότι ανήκει στην κατηγορία της εμπορικής και πολιτιστικής περιοχής θα είναι προσβάσιμα από τους προτεινόμενους ποδηλατοδρόμους και πεζόδρομους.

 

Τελικός αστικός σχεδιασμός στην ζώνη Γ. scale 1:1000, © Βασιλεία Κοκότση

Τελικός αστικός σχεδιασμός στην ζώνη Γ. scale 1:1000, © Βασιλεία Κοκότση

English text

The current situation of 2016 is composed with ruins, wild vegetation, unanswered questions and a great desire to return back. The Turkish invasion in Cyprus is a current issue since 1974. The project starts with a hypothetical scenario of the reopening of Varosha in three phases, incorporated with commercial and residential areas. The driving concept for Varosha is to create an almost completely democratic city district with a special significance and a strong cooperation between citizens. The intention was to empower and engage future citizens in the political process as early as possible and, through collaboration and cooperation, attempt to meet the environmental, economic and social needs of the district. A long green gesture among historic buildings will contribute to an oxygenation of the city and aimed to provide comfort and healthiness. An experiential path from municipal paths to Demokratias street will contribute to a successful revitalization of Varosha district.

 

Ολοκληρωμένος αστικός σχεδιασμός σε όλες τις ζώνες. Scale 1:2000, © Βασιλεία Κοκότση

Ολοκληρωμένος αστικός σχεδιασμός σε όλες τις ζώνες. Scale 1:2000, © Βασιλεία Κοκότση

Goals:

  • Reduce number of private cars: provide pedestrian road as the city is walk able and the road destinations are low (maximum walk distance 30 min)
  • Provide bicycle paths
  • Old buildings, kindergartens, schools, shopping centers, supermarkets and in general commercial area all will be placed within walking or cycling distance of one another

 

Διαγραμματική αναλυτική σχεδίαση των χώρων στις προτεινόμενες κατοικίες και εμπορικούς χώρους στην ζώνη Γ scale 1:500, © Βασιλεία Κοκότση

Διαγραμματική αναλυτική σχεδίαση των χώρων στις προτεινόμενες κατοικίες και εμπορικούς χώρους στην ζώνη Γ scale 1:500, © Βασιλεία Κοκότση

Φωτορεαλιστική απεικόνιση μιας συγκεκριμένης στιγμής της «πράσινης» χειρονομίας στην ζώνη Γ, © Βασιλεία Κοκότση

Φωτορεαλιστική απεικόνιση μιας συγκεκριμένης στιγμής της «πράσινης» χειρονομίας στην ζώνη Γ, © Βασιλεία Κοκότση

Πρώτη κυκλοφορία εφημερίδας VAROSHA MAIL μετά από 42 χρόνια – Δημιουργία (προσωπικής) εικονικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Βαρωσιού, © Βασιλεία Κοκότση

Πρώτη κυκλοφορία εφημερίδας VAROSHA MAIL μετά από 42 χρόνια – Δημιουργία (προσωπικής) εικονικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Βαρωσιού, © Βασιλεία Κοκότση

Click to access the login or register cheese